Media

imta figur – integrert havbruk

Kunstige hummer-rev på bunnen, blåskjell-nett hengende ved siden av eller under merdene og tareskog - alle kan fange opp næring fra av-fall som ellers kan hope seg opp på havbunnen.

imta figur - integrert havbruk

imta figur – integrert havbruk