Media

IMTA-rapport Per Sandberg Frederic Hauge

- Det er enormt potensial i integrert havbruk, slo fiskeriminister Per Sandberg (Frp) fast. At han også lovet mer penger til forskning og utvikling slo godt an hos Bellona-leder Frederic Hauge.

IMTA-rapport Per Sandberg Frederic Hauge

IMTA-rapport Per Sandberg Frederic Hauge