Media

IMTA-rapport Anders Karlsson-Drangsholt

Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk hos Bellona, er ansvarlig for rapporten.

IMTA-rapport Anders Karlsson-Drangsholt

IMTA-rapport Anders Karlsson-Drangsholt