Media

IMTA-rapport fiskeriminister Per Sandberg

For integrering: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil gjerne få i gang mer forskning på integrert havbruk.

IMTA-rapport fiskeriminister Per Sandberg

IMTA-rapport fiskeriminister Per Sandberg