Vi sees på AquaNor

Ocean_Forrest-Silje-Sunniva.Tare Ocean Forest - Tareoppdrett

Bellona inviterer til faglige forfriskinger!

Bellona vil være tilstede på AquaNor 2019 når akvakulturnæringen møtes på verdens største messe for akvakultur og teknologi i Trondheim. I samarbeid med Lerøy, Grieg Seafood og ABB inviterer vi havbruksnæringen til 3 ulike fagseminarer under årets AquaNor som går av stabelen 20-23 august.

Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet?

Tid og sted: Tirsdag 20 august kl.12.30-13.30 i møterom «Backstage» i A Hallen, messeområdet

Bellona gir et generelt innblikk i status for marin plastforsøpling langs vår egen kyst, ulike kilder og oppdrettsnæringas rolle – med fokus på hvordan den kan bidra til å redusere problemet. Grieg Seafood og Bellona har gått sammen i et prosjekt der de ønsker å sette fokus på oppdrettsnæringens plastforbruk og kartlegge eventuelle lekkasjer til miljøet. Hør Grieg Seafood forteller om erfaringer gjort så langt i prosjektet, tiltak hittil og vider mål. Nordlandsforskning vil fortelle om foreløpige resultater fra deres FHF prosjektet, HAVPLAST, som innebærer 17 tiltak sjømatnæringen kan iverksette for å redusere plastforurensningen.

• 12.30-12.45: «Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet?», Kari Torp, Seniorrådgiver havbruk, Bellona
• 12.45-13.00: «Grieg Seafood ASA – erfaringer og status i plast-prosjektet», Vidar Aamo Nikolaisen, produksjonssjef sjø Grieg Seafood Finnmark
• 13.00-13.15: «Prosjekt HAVPLAST» – erfaringer fra FHF prosjektet til SALT/Nordlandsforskning
• 13.15-13.30: Spørsmål og diskusjon fra publikum

Norsk tareindustri 2050: Kan havbruk redde verden?

Tid og sted: Onsdag 21 august kl.11.00-12.00 i møterom «Backstage» i A Hallen, messeområdet

Dyrking av tare er en av de mest bærekraftige industriene vi kan utvikle: Miljøvennlig råstoff til omstillingen, fortsatt verdiskaping langs kysten og et massivt potensiale for å binde CO₂. Innen 2050 vil Norge kunne omsette 20 millioner tonn i året. Internasjonalt ser vi et kappløp om å etablere de mest effektive produksjonsformene. Norsk havbruksnæring kan effektiv produksjon i sjøen. Kysten er lang og godt egnet til dyrking. De finansielle musklene er på plass. Kan havbruk redde verden? Innlegg fra blant annet SINTEF Ocean (Jorunn Skjermo) og Ocean Forest (Harald Sveier).

Fra kl 18 inviterer Ocean Forest til mingling på Bellonas seilskute Kallinika, som ligger til kai i Trondheim. Velkommen til en hyggelig prat og en smak av tare!

Lansering av helelektrisk lakseoppdrett

Tid og sted: Torsdag 22 august kl.13.00-14.00 i møterom «VIP» i A Hallen 2 etg, messeområdet

Bellona, ABB og et oppdrettsselskap lanserer samarbeid for å realisere en helelektrisk oppdrettslokalitet. Sammen skal partnerne sette sammen løsninger som driver fôrflåte, arbeids- og lokalitetsbåter og kraftkrevende utstyr med ren strøm fra land. På lanseringseventet får du høre partnerne fortelle om teknologien, hvordan det skal gjøres i praksis og hva det har å si for miljø, arbeidsmiljø og klimagassutslipp. Vi avslutter lanseringen med en kort panelsamtale om prosjektet og muligheten for å ta det ut til resten av næringen.

Etterpå inviterer vi til «Elektrisk aften» på Bellonas seilskute Kallinika, som ligger til kai i Trondheim. Der blir det matservering og god stemning 18.30-2030.

Besøk oss i Trondheim under AquaNor.

Bellonas båt Kallinika vil under AquaNor ligger sentralt plassert på honnørbryggen vis-a-vis Solsiden. Besøk oss for en uformell prat. Kontakt Thomas Røed ved spørsmål thomas@bellona.no mobil 98888291

Bellona

info@bellona.no