Nyheter

Bellona, Bremnes Seashore og ABB skal realisere helelektrisk lakseoppdrett

<small><i>Pilotlokaliteten Loddetå i Sveio kommune i Hordaland. Foto: Bremnes Seashore. </i></small>
Pilotlokaliteten Loddetå i Sveio kommune i Hordaland. Foto: Bremnes Seashore.

Publiseringsdato: 23. august, 2019

Våren 2018 la Bellona og ABB frem mulighetsstudien «Laks på landstrøm». Sammen med Bremnes Seashore skal vi nå realisere løsningene fra studien på pilotlokaliteten Loddetå i Hordaland.

– Teknologien er tilgjengelig allerede – nå skal vi vise at den fungerer i praksis. Det vil gi en stor miljøgevinst og rigge oppdrettsnæringen for det grønne skiftet, sier seniorrådgiver for havbruk i Bellona, Anders Karlsson-Drangsholt.

Mulighetsstudien viste at helelektrifisering av norske oppdrettsanlegg i sjø kan kutte 300 000 tonn CO2-utslipp, tilsvarende utslippene fra 150 000 fossilbiler.

I tillegg til den store miljøgevinsten gir også helelektrifisering bedre økonomi. For de aller fleste oppdrettsanlegg vil det være økonomisk lønnsomt å knytte seg til strøm fra land og drive kraftkrevende utsyr med elektrisitet.

Omtrent halvparten av norske oppdrettsanlegg har i dag strøm fra land og ut til fôrflåtene og andelen øker stadig. Men for å oppnå full miljøgevinst må også båter, notvaskere og annet utstyr drives med ren energi.

Samarbeid om første helelektriske oppdrettsanlegg

Det helelektriske oppdrettsanlegget har elektriske båter og kraftkrevende elektrisk utstyr som henter strøm direkte fra merdkanten. Så langt har ingen tatt denne teknologien i bruk.

Simon_Nesse_Økland_Credit_Bremnes_Seashore Simon Nesse Økland. Foto: Bremnes Seashore

Nå viser Bremnes Seashore initiativ og villighet til å satse:

– Målet er at vi i skal få en elektrisk arbeidskatamaran og elektrisk notvask i drift på lokaliteten Loddetå i 2019, sier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore.

Samtidig mener ABB at det er realistisk å helelektrifisere lokaliteten raskt:

– Vi er allerede i gang med planlegging og prosjektering for å øke effekten ut til merdene, sier Lars Wasa Andersen, sektoransvarlig havbruk i ABB.

Viktig å spre kunnskap

Hovedmålet med prosjektet er å få fart på konverteringen til ren og fornybar energi innenfor oppdrett.

Derfor vil Bellona, Bremnes Seashore og ABB spre erfaring og kunnskap fra piloten med hele næringen:

– Vi ønsker at hele oppdrettsnæringen går over til helelektrisk drift så raskt som mulig og vil veldig gjerne dele våre erfaringer med resten av næringa når vi er ferdige med piloten, sier Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore.