Media

Ulike bioressurser kan resirkuleres eller brukes på nye måter. Fra venstre husdyrgjødsel hvor vannet har blitt fjernet, biorest fra et biogassanlegg, rapsfrø, alger fra havet og fiskeslam.

Ulike bioressurser som kan resirkuleres eller brukes på nye måter. Fra venstre husdyrgjødsel hvor vannet har blitt fjernet, biorest fra et biogassanlegg, rapsfrø, alger fra havet og fiskeslam.

Ulike bioressurser kan resirkuleres eller brukes på nye måter. Fra venstre husdyrgjødsel hvor vannet har blitt fjernet, biorest fra et biogassanlegg, rapsfrø, alger fra havet og fiskeslam.

Ulike bioressurser kan resirkuleres eller brukes på nye måter. Fra venstre husdyrgjødsel hvor vannet har blitt fjernet, biorest fra et biogassanlegg, rapsfrø, alger fra havet og fiskeslam.