Media

KariABBlansering2

Kari Torp (bildet) og Benjamin Strandquist i Bellona har utarbeidet rapporten sammen med ABB.