Nyheter

Møt oss på Aqua Nor

Bellonas Kari Torp, seniorrådgiver innen havbruk.
Bellonas Kari Torp, seniorrådgiver innen havbruk.

Publiseringsdato: 20. august, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Neste uke samles havbruksnæring og leverandørindustrien i Trondheim for Aqua Nor messen, et av de største møtepunktene for alle som jobber i relasjon til havbruk.

Bellona er tilstede på Aqua Nor og skal snakke om Lavtrofisk havbruk, helelektrisk havbruk innen 2030,  og hvordan havbruksplasten kan bli mer sirkulær.

Her er en oversikt over våre arrangementer:

Helelektrisk havbruk innen 2030

Ifølge en fersk studie vil det ta nesten et halvt århundre å avkarbonisere norsk oppdrettsnæring med nåværende utrulling av elektrifisering. Delta på dette lunsj-seminaret arrangert av Bellona og ABB og få innblikk i fremdrift og nødvendige løsninger, incentiver og tiltak for å oppnå nullutslipp fra havbruksnæringen.
Tematikken dekker alle sjøbaserte akvakulturoperasjoner, inkludert fartøy og båter.

Statssekretær Trine Danielsen fra Nærings og Fiskeridepartementet holder åpningsinnlegg om hvordan myndighetene vil legge til rette for utslippskutt i produksjonsfasen i sjø for lakseoppdrett.

I tillegg vil vi høre innlegg fra:

  • Benjamin Strandquist, seniorrådgiver elektrifisering, Bellona
  • Lars Wasa Andersen, salgsspesialist, ABB
  • Simon Nesse Økland, utviklingssjef, Bremnes Seashore
  • Kristin Hurum, direktør HR, bærekraft og kvalitet, Cermaq
  • Leif A. Stavøstrand, Evoy
  • Tor Bjarne Smedsrud, Bømlo Kraftnett AS

Tidspunkt for arrangement: onsdag 25. august kl 1100-1230

Rom K-316, Konferanseavdelingen, plan 3 (hovedinngang 1)

Fysisk arrangement med lunsj

Meld deg på her:

Arrangeres i samarbeid med ABB

 

Webinar: Low-trophic solutions – Increasing sustainability, circularity and value creation towards 2030

Under Aqua Nor 2021 retter Nofima og Bellona søkelys mot forskning og industri som utvikler lavtrofiske løsninger innen havbruk. Lavtrofiske løsninger kan gi en rekke miljømessige og kommersielle gevinster: Fra gjenvinning av næringstoffer og oppsirkulering av avfall til mer effektiv produksjon av mat, fôr og biomasse, samt tilby økosystemtjenester som karbonbinding og miljørestaurering. Slike løsninger utgjør et betydelig mulighetsrom for å fremtidssikre havbruk mot 2030.

Nettseminaret foregår på engelsk og er helt gratis.
Tidspunkt for arrangement: Onsdag 25. august kl 13:00-15:00

Påmelding:

Link til arrangementet:

Arrangeres i samarbeid med NOFIMA

 

Webinar: Fra avfall til ressurs– gjenvinning og verdi av plast i oppdrettsnæringa

Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer i løpet av de neste ti årene. Havbruksnæringen, som den største produsenten av hardplastavfall i Norge, må bidra til å sikre gjenvinning av plast fra næringen.

Det jobbes allerede for å samle, gjenvinne og skape verdi av plast i verdikjeden. Hvor langt har næringen egentlig kommet? Er den nasjonale strategien konkret nok til å nå målet om dobling?

NCE Aquatech Cluster og Bellona inviterer til et faglig dypdykk i tematikken under Aquanor 2021.

Tidspunkt for arrangement: Torsdag 26. august 12:00-13:15

Påmelding: 

Arrangeres i samarbeid med NCE Aquatech

 

I tillegg deltar Bellona på disse arrangementene:

Paneldebatt: How can we improve the industry’s image? 

Tidspunkt for arrangement: Tirsdag 24. august 13:00-13:30

Digitalt arrangement på engelsk

Lenke til arrangementet her:  Location:

 

Presentasjon: Råvareløftet – Feed for the future

Tidspunkt for arrangement Tirsdag 24. august 11:45-13:15

Lenke til arrangement her:

Paneldebatt: Tare er svaret – Om dyrking av tang og tare

Tidspunkt for arrangement: Torsdag 26. august 14:00-14:30

Fysisk arrangement Stokke Hall C, men også digtalt tilgjengelig