Nyheter

Soldatfluer blir allierte i miljøkampen

Svarte soldatfluer blir viktige allierte i klimakampen.
Svarte soldatfluer blir viktige allierte i klimakampen.

Publiseringsdato: 25. oktober, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Miljøstiftelsen Bellona og Pronofa inngår samarbeid for å sette fart på utviklingen av nye fôringredienser til norsk havbruk og landbruk

Miljøstiftelsen Bellona og Pronofa inngår samarbeid for å sette fart på utviklingen av nye fôringredienser til norsk havbruk og landbruk. Målet er å forbedre klimaforavtrykket til norsk matproduksjon.

Gjennom dette samarbeidet skal Bellona og Pronofa arbeide for å legge til rette for innovasjon og kommersiell innfasing av nye, bærekraftige norske næringsingredienser.

I den nye Hurdalsplattformen har regjeringen etablert et ambisiøst mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030. Pronofa og Bellona ønsker å bidra til at målet følges opp med handling. Gjennom samarbeidet som nå etableres ønsker partene å forene Pronofas industrielle ekspertise og fokus på kultivering av soldatfluer og tunikater med Bellonas kompetanse på bærekraft og innovasjon. Partene vil kartlegge muligheter for forbedring av klima- og miljøavtrykk knyttet til matproduksjon i det norske markedet, og tilrettelegge for innovasjon og kommersiell innfasing av nye, bærekraftige norske næringsingredienser.

–Uten å utvikle en fremtidsrettet bioøkonomi vil Norge ikke klare å levere på sine klimaforpliktelser.  Pronofa bringer med seg en solid industriell erfaring gjennom største aksjonær, Denofa AS, som de kombinerer med et sterk vilje til fremtidsrettet innovasjon. Storsatingen på å utvikle nye bærekraftige proteinkilder som Pronofa går i bresjen for, er et glimrende eksempel på innovasjonsviljen vi trenger hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen, sier Joakim Hauge, leder for Bellonas Bio-program.

joakim farge Joakim Hauge leder Bellonas Bio-program.

–Insekter og tunikater er et utrolig godt verktøy for å utnytte biologisk avfall som matrester og fiskeslam. Interessen fra både hav- og landbruk er allerede stor. Sammen med Bellona er målet å bringe denne produksjonen opp til industriell skala så raskt som mulig. Dette er bærekraftig verdiskaping i praksis, sier Hans Petter Olsen, adm.dir i Pronofa

Pronofa og Miljøstiftelsen Bellona har på hver sin måte satt behovet for mer bærekraftige og norske fôrråvarer på agendaen gjennom 2021. Pronofa har annonsert en storsatsing på produksjon av soldatfluer med mål om nå en årlig produksjon på 50 000 tonn innen 2025. Bellona har lansert samarbeidsplattformen Råvareløftet sammen med Sjømat Norge og 7 norske fôrprodusenter for å sette fokus på behovet for produksjon av nye bærekraftige fôringredienser i Norge.

Fôr til norsk laks står i dag for omtrent tre fjerdedeler av alle klimagassutslippene for laks som ikke fraktes til markedet med fly. Fôrråvarene til norsk havbruk blir i all hovedsak importert. Produksjon av nye norske proteinkilder kan ikke bare gi betydelige bærekraftsgevinser, men også fremtidsrettet verdiskapning og nye arbeidsplasser.

–I Bellona har vi tro på at produksjon av nye fôrråvarer til kan være starten på et norsk grønt industrieventyr. Vi ønsker å spille på lag med industrien og de som tør å gå i front. Gjennom å forstå utfordringene og behovene til ny grønn norsk industri kan vi som miljøorganisasjon gi bedre råd til politikere og embetsverk om hvordan de kan legge til rette for fremtidsrettet verdiskapning. Samtidig gleder vi oss til tett dialog med Pronofa om hvordan vi kan legge til rette for at satsingen gir størst mulig bærkraftgevinst, uttaler Joakim Hauge i Bellona.

–En av forutsetningene for å lykkes med insektproduksjon i Norge er et godt regelverk og gode rammebetingelser. For eksempel trengs nye regler for hvilket type  biologisk materiale det er lov å fôre insektene med. Bellona vil være en viktig partner når vi nå, sammen med embetsverk og ny regjering, skal utforme et hensiktsmessig regelverk for denne nye industrien, sier Olsen