Nyheter

En fantastisk seilas

Bellonas Mari Bjordal klatrer i mastene på Statsraad Lehmkuhl.
Bellonas Mari Bjordal klatrer i mastene på Statsraad Lehmkuhl.

Publiseringsdato: 6. januar, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

–En opplevelse for livet! Slik oppsummerer Bellonas havbrukseksperter Silje Båtsvik Risholm og Mari Bjordal sitt to ukers lange opphold ombord på seilskipet Statsraad Lehmkuhls One Ocean Expedition i Karibia nylig.

I august 2021 la Statsraad Lehmkuhl ut på en jordomseiling som skal vare fram til april 2023. Som en del av FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling (fra 2021 til 2030) er det 107 år gamle seilskipet omgjort til et moderne forskningsfartøy. Skipet skal seile 55 tusen nautiske mil og innom 36 havner over hele kloden før det returnerer norsk farvann i april 2023. Under hele ekspedisjonen, som har fått navnet One Ocean Expedition, skal det samles inn vitenskapelige fakta om havet. Avanserte instrumenter måler blant annet nivåer av CO2, mikroplast, havforsuring, forsøpling og temperaturer i havet, og skipet fungerer både som et flytende universitet og et opplæringsfartøy. Underveis på seilasen deltar studenter, forskere, ledere og vanlige medseilere.

Bellonas Silje Båtsvik Risholm og Mari Bjordal ble invitert med på seilasen, og var om bord i to uker fra Havanna på Cuba, via Nassau på Bahamas til Miami i USA.

– Staatsraad Lehmkuhl er verdens fineste seilskip, og det er ikke farget av at jeg er bergenser, sier Mari begeistret.

– Og det å få være om bord på et slikt skip med så mange mennesker som alle bryr seg om havet var helt fantastisk, legger hun til.

Mari, som er marinbiolog, deltok blant annet på en workshop om utvikling av akvakultur på Cuba, som er et land med lite fiskeri og aquakultur per i dag.

– Temaet på workshopen var hvordan havet kan bidra til å fôre befolkningen på Cuba, i tillegg snakket vi en del om alternative fôrråvarer, forteller hun.

Mari og Silje før avreise i Havanna.

Silje deltok på en workshop hvor temaet var risikovurdering ved havbruk.

– Det var mange forskere fra Havforskningsinstituttet med på seilasen, i tillegg til lokale havforskere fra Cuba og Bahamas og en internasjonal gruppe med studenter. For å få til en workshop som var relevant for lokale forhold gjorde vi en risikovurdering av  konkylie-oppdrett. I Karibia spises mye konkylie, et maritimt bløtdyr – mer konkret en tropisk snegle, som kan bli ganske store. Det var mye diskusjon om hvordan havbruk kan være bærekraftig og hvordan havet kan bidra til å skaffe mat til verdens befolkning, og interessant å diskutere konkylieoppdrett som en case som var relevant for der vi befant oss i verden, forteller Silje.

I en paneldebatt om bærekraftig havbruk understreket Silje at det er tre områder som Bellona mener må være på plass  for at havbruk skal være mer bærekraftig:

– Det må utvikles et bærekraftig fiskefôr, vi må ha en mer diversifisert og lavtrofisk akvakultur og vi må få ned utslippene ved transport av sjømat, Shipping må bli  lavutslipp- og karbonnøytral og vi må fase ut flyfrakt av sjømat, sier hun.

Samtidig som Mari og Silje deltok på faglige seminarer under seilasen var de også en del av mannskapet om bord. Begge jobbet 4 timers skift to ganger i døgnet.

folk i masta one ocean Hardt arbeid ombord på Statsraad Lehmkuhl.

– Det var hardt arbeid. Seilene på Starsraad Lehmkuhl er ganske tunge,  sier de to.

Turen bød også på unike naturopplevelser. Blant annet dykket Mari og Silje i Coral Reef Sculpture Garden & Coral Nursery på Bahamas.

–Dette er et spennende korall-restaurerings prosjekt. Korallrevene er viktig for livet i havet, og det at det finns slike restaureringsprosjekter for å få tilbake korallrev  gir håp, sier Silje.

Når det gjelder verdenshavets generelle helsetilstand i forhold til CO2, mikroplast, havforsuring, forsøpling og temperaturer i havet må vi smøre oss litt med tålmodighet før vi får svar. Det blir tatt prøver hele tiden underveis i seilasen, og disse prøvene blir sendt til Havforskningsinstituttet og analysert der.

I tillegg til studenter og forskere er One Ocean Expedition åpen for alle som ønsker å lære med om livet i havet og i tillegg få en opplevelse for livet. Les mer om dette på hjemmesiden til One Ocean Expedition.