Nyheter

Lager kurs om plastproblemene i havbruk

Seniorrådgiver havbruk i Bellona, Kari Torp. Foto: Grieg Seafood.
Seniorrådgiver havbruk i Bellona, Kari Torp. Foto: Grieg Seafood.

Publiseringsdato: 28. april, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Opptil 29 000 tonn plastavfall genereres i havbruket årlig, mye med ukjent endestasjon. Sammen med Grieg Seafood og NTNU produserer Bellona et nyskapende kursingsprosjekt om løsninger på problemet. Produksjonen av kurset, som er rettet mot hele næringen, er nå godt i gang.

I forrige uke var Kari Torp, seniorrådgiver for havbruk i Bellona, på Loppa i Finnmark for å spille inn materiale til det videobaserte nettkurset sammen med Grieg Seafood og NTNU.

– Fiskeri og havbruk utgjør en del av kildene for plast på avveie. Det er bakgrunnen for at vi siden 2018 har vært i dialog og samarbeidet med Grieg Seafood. Vi ser på hvordan man kan jobbe for å sikre at plast ikke havner på avveie, og hvordan jobbe for å ta vare på plasten som er i bruk, sier Kari Torp.

Prosjektet Utvikling av MOOC (Massive Open Online Course) for håndtering av plast for ansatte i havbruksnæringen er støttet av Handelens Miljøfond. Målsetningen med kurset er å skape en bedre forståelse av både problemer og løsninger hos røktere og driftsoperatører i havbruksnæringen.

I følge avisa Altaposten bruker et gjennomsnittlig oppdrettsanlegg, det vil si et anlegg med 10 merder, omtrent 300 tonn med plast i alt av utstyr.

Bellonas Silje Båtsvik Risholm (nummer tre fra venstre) var i Rogaland sammen med representanter fra Grieg Seafood og NTNU.

–Det er uvisst hvor store mengder plast som fortsatt kan havne på deponi fordi det er en billigere løsning enn gjenbruk eller resirkulering, men i oppdrettsnæringen brukes det uansett mye plastprodukter i høy kvalitet som bør sikres et videre livsløp. Mye avhenger av hva man gjør fra ledelsen og helt ned til merdekanten blant de ansatte. Bare det å legge til rette for sortering når utstyr skal videre til avfallshåndtering er en viktig del av arbeidet, sier Kari Torp.

Bellona har også vært på innspilling i hos Grieg Seafood i Rogaland. Der deltok Bellonas seniorrådgiver for havbruk, Silje Båtsvik Risholm.

–Vi hadde forkus på bruken av tau i oppdrett. Tau brukes overalt på et oppdrettsanlegg og det er mye manuell behandling av tau, så innholdet handler om hva man må tenke på når det gjelder tau i bruk, tau som avfall og god arbeidspraksis for at tau ikke skal havne på sjøen. Vi så også på plast som er blitt avfall fra oppdrettsnæringen. Fokus er hva plasten kan brukes til, hvordan den kan få nytt liv og ny verdi videre, forteller Risholm.