Nyheter

Hvorfor og hvordan skal vi elektrifisere norsk lakseoppdrett?

Publiseringsdato: 23. september, 2022

Skrevet av: Benjamin Strandquist

Vi har teknologien som trengs for å kutte nesten alle produksjonsutslipp fra norsk lakseoppdrett, men kuttene lar vente på seg. Hvordan får vi fart på elektrifiseringen av havbruket? Bellona og Nelfo inviterte havbrukskommuner og -selskaper, leverandører, nettselskaper og andre interesserte til webinar 23. september.

På programmet sto Tore Strandskog, direktør næringspolitikk i Nelfo, Benjamin Strandquist, seniorrådgiver elektrifisering i Bellona, Kristin Hurum, Direktør for HR, Bærekraft og Kvalitet i Cermaq, Tore Bråstad, leder forretningsutvikling i Eviny Solutions, Jill Klausen, faglig ansvarlig og leder avd. Tromsø i JM Hansen, Kristin Furunes Strømskag – ordfører Frøya (H) og Geir-Inge Sivertsen – varaordfører Senja (H).

Her ser du Bellonas innlegg fra webinaret:

Slik kan store deler av norsk havbruk bli seende ut innen kort tid, hvis bransjen, politikerne og rammevilkårene trekker i samme retning:

En viktig del av budskapet fra Bellona og Nelfo var at kommunene kan spille en nøkkelrolle for å få fart på elektrifiseringen av havbruket. Slik ser anbefalingene til kommunene ut, oppsummert:
Bellona fortsetter å jobbe helhetlig med havbrukets karbon- og miljøfotavtrykk gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Vi er interesserte i dialog med flere aktører som på ulike måter ønsker å gjøre en forskjell innen oppdrett, så ta gjerne kontakt.