Nyheter

Webinar 23. september: Hvordan sikre helelektrisk oppdrett innen 2030

Publiseringsdato: 12. september, 2022

Skrevet av: Benjamin Strandquist

Vi har teknologien som trengs for å kutte nesten alle produksjonsutslipp fra norsk lakseoppdrett, men kuttene lar vente på seg. Hvordan får vi fart på elektrifiseringen av havbruket? Bellona og Nelfo inviterer havbrukskommuner, og -selskaper, leverandører, nettselskaper og andre interesserte til gratis webinar 23.9. klokken 09.00-10.30.

Slik kan store deler av norsk havbruk bli seende ut innen kort tid, hvis bransjen, politikerne og rammevilkårene trekker i samme retning:

Havbruk er en av landets største og viktigste næringer. Næringen eksporterer allerede årlig for over 75 milliarder kroner, og næringen skal vokse videre som verdens mest bærekraftige sjømatnæring.

Å nå nullutslipp i havbruket er fullt mulig innen 2030. En Bellona-studie viser at 75% av energibruken i sjøfasen av norsk lakseoppdrett kan elektrifiseres nå – med dagens teknologi. Om få år kan også ny teknologi kutte den siste fjerdedelen av utslippet. Selv om mulighetene er der for nullutslipp, går det dessverre for sakte. Fortsetter dagens tempo i omstillingen vil det ta 50 år å nå målet om nullutslipp.

Vi trenger forsterket innsats fra næringen selv, lokale og sentrale myndigheter og leverandørbransjen. En kombinasjon av økonomiske insentiver og politiske føringer må til, samt tilgang på nødvendig infrastruktur.
Elektrifiseringsløsningene for havbruksnæringen inkluderer landstrøm, lokal energiproduksjon og batterier, elektriske fôrflåter og arbeidsbåter, samt digitalisering som optimaliserer utnyttelse av tilgjengelig strømnett i kombinasjon med lokale energiløsninger. Digitalisering bidrar også til mer effektiv og tryggere drift og produksjon. På sikt vil nye nullutslippsteknologier som hydrogen og ammoniakk kutte utslippene på de større fartøyene som kjører lange distanser.

Agenda:

 • Introduksjon v/Tore Strandskog, direktør næringspolitikk, Nelfo
 • Hvorfor elektrifisering av havbruk er viktig og riktig v/Benjamin Strandquist, seniorrådgiver elektrifisering, Bellona
 • Hvorfor og hvordan satset vi på elektrifisering? v/Kristin Hurum, Direktør for HR, Bærekraft og Kvalitet, Cermaq
 • Muligheter og barrierer for elektrifisering av havbruk v/Tore Bråstad, leder forretningsutvikling i Eviny Solutions
 • Elektrifisering og digitalisering av havbruk, kjennetegn ved de som går foran v/Jill Klausen, faglig ansvarlig og leder avd Tromsø i JM Hansen
 • Politikersamtale: Hva kan kommunene gjøre for å få fortgang i klimaomstillingen i havbruket
  • Kristin Furunes Strømskag – ordfører Frøya (H)
  • Tom-Rune Eliseussen – ordfører Senja (Sp)
 • Oppsummering og veien videre

Møteleder: Tore Strandskog, Nelfo