Media

Fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran mottar rapporten til Råvareløftet fra Bellonas Joakim Hauge.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottar rapporten til Råvareløftet fra Bellonas Joakim Hauge.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottar rapporten til Råvareløftet fra Bellonas Joakim Hauge.