Media

Industripanelet: Hans Petter Olsen (Pronofa), Harald Sveier (Lerøy og Ocean Forest), Håvard Walde (Skretting), Ernst Hevrøy (Mowi), Matts Johansen (Aker BioMarin) og Vegard Denstadli (Biomar). Mari Bjordal og Silje Risholm moderete debatten.

Industripanelet: Hans Petter Olsen (Pronofa), Harald Sveier (Lerøy og Ocean Forest), Håvard Walde (Skretting), Ernst Hevrøy (Mowi), Matts Johansen (Aker BioMarin) og Vegard Denstadli (Biomar). Mari Bjordal og Silje Risholm moderete debatten.

Industripanelet: Hans Petter Olsen (Pronofa), Harald Sveier (Lerøy og Ocean Forest), Håvard Walde (Skretting), Ernst Hevrøy (Mowi), Matts Johansen (Aker BioMarin) og Vegard Denstadli (Biomar). Mari Bjordal og Silje Risholm moderete debatten.

Industripanelet: Hans Petter Olsen (Pronofa), Harald Sveier (Lerøy og Ocean Forest), Håvard Walde (Skretting), Ernst Hevrøy (Mowi), Matts Johansen (Aker BioMarin) og Vegard Denstadli (Biomar). Mari Bjordal og Silje Risholm moderete debatten.