Nyheter

Dette skal laksen spise i framtida

Svarte soldatfluer blir viktige allierte i klimakampen.
Svarte soldatfluer blir viktige allierte i klimakampen.

Publiseringsdato: 16. november, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Hva skal laksen spise? I Råvareløftet har vi gjennom et og et halvt år utviklet 11 barrierestudier på 15 råvarer og et veikart for beslutningstagere. Tirsdag 29. november presenteres resultatene og overleveres Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i Gamle Logen. Representanter fra industri, næringsliv, forskning, embetsverk og politikk samles for å diskutere funnene, anbefalingene og tiltakene som legges frem.

221129 Program_fin

Regjeringen har etablert ambisiøse mål for norsk produksjon av bærekraftige fôrråvarer. Gjennom opprettelsen av Råvareløftet har Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge, Aker BioMarine ASA, BioMar, Cargill, Hordafor AS, Mowi, Ocean GeoLoop AS, The Nordnes Group, Skretting og Zooca – The Calanus Company inngått et unikt samarbeid for å akselerere identifisering, utvikling, industrialisering og innfasing av nye og bærekraftige råvarer til fiskefôr. I Råvareløftet har vi gjennom et og et halvt år utviklet 11 barrierestudier på 15 råvarer og et veikart for beslutningstagere.

Kanskje blir det også mulighet til å smake på fremtidens ingredienser i tillegg til mer tradisjonell beverting. Sammen setter vi fokus på råvarer som kan gi klima og miljøgevinster for havbruket, nye arbeidsplasser og fremtidsrettet norsk næringsutvikling. Denne merkedagen for grønn utvikling av norsk havbruk blir en dag du ikke bør gå glipp av!

Norsk laks er et av våre viktigste eksportprodukt, og finnes på menyen i private hjem og restauranter over hele verden. Det er imidlertid også en annen meny knyttet til norsk laks, nemlig den som beskriver hva laksen selv skal spise. 92% av råvarene importeres, og råvarene til laksefôret står for mer enn 75% av klimaavtrykket til laks som ikke er fraktet med fly.