Media

Det brukes store mengder plastutstyr på et oppdrettsanlegg. Kurset har som formål å sikre riktig håndtering og at den ikke kommer på avveie.

Det brukes store mengder plastutstyr på et oppdrettsanlegg. Kurset har som formål å sikre riktig håndtering og at den ikke kommer på avveie.

Det brukes store mengder plastutstyr på et oppdrettsanlegg. Kurset har som formål å sikre riktig håndtering og at den ikke kommer på avveie.

Det brukes store mengder plastutstyr på et oppdrettsanlegg. Kurset har som formål å sikre riktig håndtering og at den ikke kommer på avveie.