Nyheter

– Vi må være smartere

Mari Vold Bjordal fra Bellona (nr 2 fra høyre) i paneldebatt med Geir-Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og Martin Excel direktør i SeaBOS. Diskusjonen ble ledet av Bente Pretlove, direktør for DNV Ocean Space Programme.
Mari Vold Bjordal fra Bellona (nr 2 fra høyre) i paneldebatt med Geir-Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og Martin Excel direktør i SeaBOS. Diskusjonen ble ledet av Bente Pretlove, direktør for DNV Ocean Space Programme.

Publiseringsdato: 10. mars, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Vi må bruke områdene smartere, ta vare på de ressursene som allerede er i bruk og samle og dele data som kommer fellesskapet til gode, sa Bellonas Mari Vold Bjordal i en paneldebatt om framtidans kamp om havarealer på konferansen North Atlatic Seafood Forum (NAST) tidligere denne uka.

Bakgrunn for debatten var FN- avtalen om å verne 30 prosent av hav-og kystområdene i verden innen 2030. Avtalen ble inngått på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15) i Monteral i desember 2022.

På NAST-konferansen i Bergen denne uka presenterte DNV Ocean Space Program en rapport som estimerer at produksjon av mat og energi i havet vil ta opp fem ganger så mye areal som det gjør i dag.

– Vi må bruke områdene smartere

Temaet for paneldebatten var derfor «hvordan vi skal få plass til å produsere mer mat og grønn energi i havet samtidig som vi skal levere på målet fra COP15 om å verne 30 prosent av arealene?»

– Vi må bruke områdene smartere, for eksempel ved å utforske mulighetene for samlokalisering av energiproduksjon og akvakultur. Og vi må ta vare på ressursene som allerede er i bruk. I fiskeriene må alle ressurser som fiskes opp utnyttes. I havbruk må dødeligheten reduseres og fiskeslammet inngå i nye, sirkulære verdikjeder, sa Bellonas Mari Vold Bjordal i debatten.

I panelet var det enighet om at alle som driver virksomhet i havet også bør samle og dele data som kan komme fellesskapet til gode.

– Vi må ha mer kunnskap, sa Bjordal.

Havets miljøavtale

I tillegg til avtalen om å verne 30 prosent av hav-og kystområder ble det nylig inngått en historisk avtale om å verne det globale havmiljøet. Over 100 land har gjennom The High Seas Treaty forpliktet seg til bevaring og bærekraftig bruk av det internasjonale farvannet.

– Endelig har verdenshavene fått sin miljøavtale, sa klima-og miljøminister Espen Bart Eide i en pressemelding om den avtalen.