Media

Paneldebatt

Mari Vold Bjordal fra Bellona (nr 2 fra høyre) i paneldebatt med Geir-Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og Martin Excel direktør i SeaBOS. Diskusjonen ble ledet av Bente Pretlove, direktør for DNV Ocean Space Programme.

Mari Vold Bjordal fra Bellona (nr 2 fra høyre) i paneldebatt med Geir-Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og Martin Excel direktør i SeaBOS. Diskusjonen ble ledet av Bente Pretlove, direktør for DNV Ocean Space Programme.

Mari Vold Bjordal fra Bellona (nr 2 fra høyre) i paneldebatt med Geir-Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og Martin Excel direktør i SeaBOS. Diskusjonen ble ledet av Bente Pretlove, direktør for DNV Ocean Space Programme.