Nyheter

Hvordan stopper vi plastforsøpling fra havbruksnæringen

Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver Havbruk i Bellona snakker om marin plastforsøpling på Hold Norge Rent konferansen.
Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver Havbruk i Bellona snakker om marin plastforsøpling på Hold Norge Rent konferansen.

Publiseringsdato: 9. mai, 2023

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Omtrent alt utstyr som er i bruk i havbruksnæringen er laget av plast. Årlig genererer næringen 29.000 tonn plastavfall. Bellona har i samarbeid med Grieg Seafood, NTNU og NCE Seafood Innovation Cluster utviklet et nettkurs for ansatte i havbruksnæringen. Vi har hatt fokus på hvordan næringen kan håndtere plastutstyr slik at de unngår forsøpling av havet og på hvordan de kan øke andelen plastutstyr som resirkuleres, sier seniorrådgiver i Bellona, Silje Båtsvik Risholm.

I dag er Risholm på Hold Norge Rent konferansen for å snakke om arbeidet.

Problemet

Havbruksnæringen er en storforbruker av plastutstyr. 190.000 tonn plast er i bruk langs kysten, og det generes 29 000 tonn plastavfall i året – hvilket utgjør 14% av den totale mengden plastavfall i Norge.

– Det er ofte høy kvalitet på plasten og store muligheter for at den kan resirkuleres etter endt bruk. Men da må den håndteres riktig og sorteres etter endt bruk. Blir ikke plasten rengjort og sortert når den kastes, så blir den heller ikke resirkulert, forklarer Risholm.

Rydderapporten 2022 viser at Fiskeri og havbruk er på topplisten over kilder til marin plastforsøpling.

– Næringen har en stor jobb å gjøre for å sikre at eget utstyr ikke forurenser. Vi har som mål å få på plass en helhetlig og sirkulær plasthåndtering i havbruksnæringen hvor ingen forsøpling eller materielle ressurser skal havne på avveie, sier Risholm.

Løsningen

Praktisk talt Plast – et nettkurs i god plasthåndtering for ansatte i havbruksnæringen.

– Sammen med Grieg Seafood har vi gått gjennom driften til oppdrettsanleggene deres og sett på hvordan vi kan tilrettelegge for sortering av avfall på anlegg, om bord i båter og på land, for på den måten å øke gjenvinningen av ulike plastfraksjoner. Nå tar vi alt vi har lært gjennom prosjektet og tilgjengeliggjør det for alle gjennom nettkurset, forteller hun.

Hvordan

Risholm mener det er viktig å skape bevissthet og kunnskap om hva som skjer når plasten kommer på avveie.

– I tillegg til at vi må få på plass gode arbeidspraksiser for håndtering av utstyr, så er det prekært å forankre arbeidet i ledelsen slik at det legges til rette for at medarbeiderne prioriterer god håndtering av utstyr og resirkulering, sier Risholm og fortsetter.

– Derfor er målgruppen for nettkurset fra flere ledd i verdikjeden. Det inkludere både ansatte i havbruksnæringen som håndterer plastutstyr og deres ledere, men også ansatte i servicenæringen og deres ledere i tillegg til akvakultur-lærlinger og elever på havbruk, avslutter hun.

Nettkurset Praktisk talt plast vil være gratis og tilgjengelig for alle, både på norsk og engelsk.

En smakebit av kurset: