Media

Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver Havbruk i Bellona snakker om marin plastforsøpling på Hold Norge Rent konferansen.

Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver Havbruk i Bellona snakker om marin plastforsøpling på Hold Norge Rent konferansen.

Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver Havbruk i Bellona snakker om marin plastforsøpling på Hold Norge Rent konferansen.

Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver Havbruk i Bellona snakker om marin plastforsøpling på Hold Norge Rent konferansen.