Nyheter

Bellonas biosatsing

Bellonas Bioteam (F.v): Michele Legernes, Jessica Hough, Joakim Hauge, Marina Hauser, Alexander Ugland og Silje Risholm Båtsvik. Kari Torp var ikke til stede da bildet ble tatt.
Bellonas Bioteam (F.v): Michele Legernes, Jessica Hough, Joakim Hauge, Marina Hauser, Alexander Ugland og Silje Risholm Båtsvik. Kari Torp var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto:Ingrid Hauge, Bellona

Publiseringsdato: 14. september, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Biomasse. Bioteknologi. Fôr. Lakseoppdrett. Naturrestaurering. Nye proteinkilder. Genteknologi. Lavtrofisk havbruk. Bioenergi. Plast. Landbruk. Matsystemer. Bioøkonomi. Økosystemtjenester. Bellonas bioteam jobber med å finne grønne og framtidsrettede løsninger innen alle disse områdene.

De siste månedene har Bellons bioteam fått fire nye medarbeidere, og teamet teller i dag seks personer i tilegg til teamleder Joakim Hauge.

– Vi har jobbet lenge med havbruk, og nå utvider vi. Jeg kan love at det kommer noen nye og spennende satsinger fra Bellona i tiden som kommer, sier Hauge.

Bioteamet skal blant annet jobbe med hvordan man kan bruke bioteknologi i grønn omstilling, samt hvordan nye fôrråvarer kan gjøre norsk havbruk mer bærekraftig fram mot 2030.

Fem utfordringer

– Vi jobber for å løse fem overordnede utfordringer; hvordan dekker vi behovet for bærekraftig biomasse? Hvilken bio-ressurs bør brukes hvor? Hvordan kan vi spille på lag med naturen for å utvikle karbon-negative og restorative løsninger, sirkulære produksjonssystemer og muligheter for karbonbinding? Hvordan realiserer vi nye grønne muligheter i landbruket? Og hvordan kan vi høste fra et mer bærekraftig og diversifisert havbruk?, forteller Hauge.

I tillegg til å lede Bellonas bioteam sitter Joakim Hauge i en er oppnevnt for å gi råd og faglige innspill til utformingen av samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr.

– Skikkelig glad

En av de nyeste ansatte på Bellonas bioteam er Alexander Ugland. Han har studert biomarin innovasjon ved NTNU i Ålesund og har en mastergrad fra NMBU, og er ansatt i stillingen som prosjektleder på teamet.

– Jeg er skikkelig glad for at jeg nå får mulighet til å være med på å sette fart på norsk bioøkonomi. Skal vi nå klimamålene er det på høy tid at vi akselererer framdriften i klimaarbeidet og jeg skal gjøre mitt for å bidra i den prosessen, sier Alexander. Han har jobbet som røkter på et settefiskanlegg og kommer fra stillingen som forretningsutvikler med ansvar for fiskeoppdrett i leverandørselskapet Motek.

– Løsningene finnes

Jessica Hough er også fersk på Bellonas bioteam. Hun har en master i marinbiologi fra Universitetet i Oslo og var avdelingsingeniør og lab-leder på Havforskningsinstituttet før hun begynte i Bellona i august.

– Løsningene på mange av de utfordringene vi som samfunn står ovenfor finnes allerede i naturen. Det å kunne jobbe som marinbiolog i Bellona med prosjekter som Råvareløftet er kjempespennende og gir meg håp for fremtiden, sier hun.  

Rådgiver Marina Hauser kom til Bellona i juni og jobber som LCA-rådgiver i Bellonas Bio-team. Marina har blant annet en doktorgrad i miljøfagsystemer fra ETH i Zürich. Før hun begynte i Bellona var hun postdoktor ved avdeling for miljøeffekter og bærekraft ved NILU.

Michele Legernes er ansatt i et engasjement som marinbiolog i Bellona, og skal jobbe med marin restaurering og lavtrofisk havbruk. Michele har en Master i marinøkologi fra University of the Virgin Islands, og kommer fra stillingen som systemkontroller i Brim Explorer og er også leder for foreningen «Marea» som fokuserer på lavtrofiske organismer og regenerativt havbruk i Oslofjorden.

– Gøy med trøkk

Silje Båtsvik Risholm er seniorrådgiver i Bellonas havbruksarbeid og har jobbet i stiftelsen siden mars 2020. Silje har en master i økologisk økonomi fra Nord Universitet og en bachelorgrad i sammenlignende politikk og kinesisk språk.  Hun har jobbet i ulike deler av havbruksnæringen siden 2009 og har lang internasjonal erfaring, hovedsakelig fra Asia. Før hun begynte i Bellona var hun prosjektleder i Tekna.  
– Det er kjempegøy å ha «trøkk» på denne tematikken, sier Båtsvik.

Med sine syv år som seniorrådgiver i Bellonas Bioteam er Kari Torp for veteran å regne. Kari har en bachelorgrad i biologi innen marine ressurser og akvakultur fra Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) og en mastergrad i aqvamedisin fra Norges Veterinærhøgskole (NVH). Før hun begynte i Bellona jobbet hun i Gjensidige Forsikring med faglig ansvar for havbruksforsikring, og i fiskehelsetjenesten i Nord-Trøndelag og Helgelandsområdet. I Bellona jobber Kari med havbruk.

Lederen for Bioteamet, Joakim Hauge, er utdannet biolog fra Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis ved Universitet i Oslo. Tidligere roller inkluderer CEO og President i Sahara Forest Project med ansvar for å lede utviklingen av klimaløsninger fra oppstart til etablert drift med anlegg i Qatar og Jordan. Han har bred erfaring med strategiutvikling, innovasjonsprosesser og miljøteknologier fra organisasjoner, privat sektor og gjennom rådgiving for internasjonale institusjoner. Han sitter også i styret i Ocean Forest, som er eid av Bellona og Lerøy, som i dag er Norges største taredyrker.