Nyheter

Ålesundsbedriften ikke under etterforskning?

Publiseringsdato: 12. februar, 1997

Skrevet av: Runar Forseth

Det var klokka 16:00 i ettermiddag at en innringer til Bellonas web-redaksjon presenterte seg som Ålesundsbedriftens advokat Ivar Sølberg. Han ville orientere om tre feil i Bellonas reportasje om saken: At det var bedriften som tilkalte politiet, og ikke Bellona – noe bedriften sikkert også gjorde, i og med at mange bedriftsledere gjør nettopp det når Bellona kommer på besøk. Det er imidlertid slik at Bellona også tilkalte politiet, og i tillegg var i kontakt med Økokrim da det lokale politiet stilte seg tvilende til om de hadde hjemmel til å gripe inn overfor bedriften.

Dernest hevdet Sølberg at saken ikke var satt under etterforskning, og at politiet ikke hadde tatt beslag i bedriftens produksjonslogger. Begge disse tingene ble det inngått en avtale om mellom politipatruljen som ankom stedet, Bellonas representanter og bedriftsledelsen i løpet av aksjonen. Dersom Sølberg har rett i sine påstander – som Bellona ikke har hatt mulighet til å bekrefte eller avkrefte i ettermiddag – stiller det Ålesundspolitiet i et underlig lys.

For å bringe klarhet i hvor saken står, sendte Bellonas saksbehandler i ettermiddag en telefax til Ålesundspolitiet hvor han ber om en utdyping.