Nyheter

Bellona aksjonerer i Ålesund

Publiseringsdato: 11. februar, 1997

Skrevet av: Runar Forseth

Klokka 17:30 i ettermiddag tok politiet beslag i Ålesundsbedriften Brødrene Sunde sine produksjonslogger og annet teknisk bevismateriale, i noe som gjennom flere år har utviklet seg til en lokal miljøskandale. Politiets inngripen skjedde på oppfordring fra Bellona, etter at tre Bellonarepresentanter tidligere på dagen hadde tatt seg inn på bedriftsområdet. Bedriften har i lengre tid latt vært i Statens Forurensningstilsyns søkelys.

Det var klokka 15:30 i dag at Miljøstiftelsen Bellona tok seg inn på den kjemiske fabrikken som produserer råstoff til isopor, etter å ha innlevert en politianmeldelse

av bedriften. Bedriftsledelsen svarte med å forskanse seg bak låste dører og nektet å snakke med miljøvernerne, som tilkalte politiet for å sikre bevismaterialet. Etter at Økokrim hadde gjort det klart at politiet hadde hjemmel til å gripe inn, rykket en patrulje fra Sunnmøre politikammer ut til bedriften i 16-tida.

Bedriften har i flere år hatt utslipp opptil ti ganger høyere enn utslippstillatelsen, blant annet av kreftfremkallende gasser. Gjentatte henvendelser fra SFT har blitt oversett fullstendig, bedriften har blant annet ikke innlevert resultatene av pålagte målinger. Forurensningstilsynet skrev i sitt siste brev til bedriften at det vurderer å ilegge straffegebyr.

Da politiet ankom ble bedriftsledelsen straks mer medgjørlig, og det ble arrangert et møte mellom de to politifolkene, Bellonas Frederic Hauge og Rune Haaland og fire representanter for bedriften. Møtet ble avsluttet ca. 17:20, og bedriftsledelsen gikk med på at politiet tok beslag i produksjonslogger og annet bevismateriale. Brødrene Sunde er nå offisielt under etterforskning.

– Bedriftsledelsen utviser en åpenbar mangel på kunnskap om miljøforholdene ved bedriften, sa Rune Haaland like etter møtet. – Det er symptomatisk at de ikke er i stand til å framvise resultater av målinger de har vært pålagt å utføre.

Representanter for bedriftens fagorganiserte stilte seg positive til at det nå fokuseres på miljøforholdene rundt bedriften. De er organisert i Kjemisk forbund, som Bellona i flere år har hatt en samarbeidsavtale med.

Bellona har ved gjentatte anledninger, deriblant i 1990, 1991 og 1995, forsøkt å få informasjon om virksomheten, men bedriften oppleves som spesielt uvillig til å gi opplysninger. Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Brødrene Sunde frist til 1. juni i år til å rydde opp i forholdene – og truer med forurensningsgebyr dersom det ikke skjer.

I følge Statens forurensningstilsyn er det største utslippet fra fabrikken pentan, et bensinaktig løsemiddel, men det er det meget helsefarlige stoffet styren som har vært mest i fokus. Styren har kreftfremkallende effekter, men kan også fremkalle astma og allergi.