Nyheter

Oppklaringsfax til Ålesund politikammer om etterforskningen av Brødrene Sunde

Publiseringsdato: 12. februar, 1997

Skrevet av: Bård Bergfald

TELEFAKS FRA BELLONA
Fra: Bård Bergfald
Til: Sunnmøre Politikammer
Dato: 12. februar 1997
Att.: Etterforskingsleder

Re: Etterforskingen av Br. Sunde
Viser til tidligere telefonisk og skriftlig kommunikasjon. Bellonas WEB-redaktør, Runar Forseth, har i dag blitt oppringt av en advokat Ivar Sølberg, som påstår seg å representere Br. Sunde as. Denne Sølberg henviser til en samtale han har hatt med Deres Politikammer, nærmere bestemt en hr. Årø. Ifølge advokat Sølberg skal politiets representant Årø ha opplyst om følgende :

1. Politiet hadde overhodet ikke foretatt noen beslag ved bedriften, ingenting var heller låst inn eller plombert.

Bellona vil påpeke at på møtet der fire representanter fra bedriften og to representanter fra politiet deltok, sammen med to representanter fra Bellona, ble det uomtvistelig enighet om at angjeldende produksjonslogger m.v. skulle hentes inn i et eget rom og at dette rommet skulle låses og plomberes med sikte på videre etterforsking.

Bellona vil snarest, og skriftlig, ha avklart om advokat Sølbergs påstand om at dette ikke har funnet sted, er korrekt eller ikke.

Hvis advokatens påstand viser seg å være korrekt, kan vi allerede nå varsle at vi vil klage Sunnmøre Politikammer inn for statsadvokatembetet, grunnet avtalebrudd og politifaglig ufornuft.

Hvis det viser seg at loggene ikke er sikret, er det stor fare for at tekniske bevis i saken allerede er tapt.

2. Advokat Sølberg påstår videre at bedriften ikke er under etterforsking, igjen med henvisning til hr. Årø. Bellona vil snarest ha opplyst hva som er mistenktes stilling i saken.

3. Advokat Sølberg påstår at det var bedriften, ikke Bellona, som anmodet om at politiet skulle komme til stedet. Vi antar at det som er korrekt er at begge parter anmodet om dette.

Vi vil for ordens skyld be om å få oversendt en bekreftelse fra Politiet på at Bellona ved to anledninger i går anmodet om politiets bistand, slik at disse misvisende påstandene fra denne advokaten kan stanses.

Med vennlig hilsen
Miljøstiftelsen Bellona

Bård Bergfald

Hvis det er behov for ytterligere informasjon, kontakt :
i Oslo : Bård Bergfald, 22 38 24 10
i Ålesund : Frederic Hauge/Rune Haaland