Nyheter

Arendalsaksjonistene møter Berntsen

Publiseringsdato: 12. september, 1997

Skrevet av: Runar Forseth

Arendal Smelteverk får skjerpede utslippskrav etter Bellonas aksjon sist mandag. Bedriften må i tillegg planlegge null-utslipp, slik Bellona har krevd. Dette ble resultatet etter at miljøminister Berntsen i dag hadde møter med fagforeningene, Bellona og lokale miljøvernere.

Miljøverndepartementet har skjerpet fristen for reduksjon av støv og fastsatt en øvre grense for årlig støvutslipp ved Arendal Smelteverk. Utslippet av SO2 skal reduseres med 55%, heter det i en pressemelding fra departementet.

–Tiltakene vil gi vesentlige miljøforbedringer for omgivelsene rundt bedriften, sier miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. –Bedriften skal i tillegg, innen 1. januar 1999, utrede muligheten for på sikt å oppnå 1.0-utslipp, fortsetter han.

–Miljøvernministerens beslutning i dag er en politisk beskjed om hvilken retning miljøarbeidet ved smelteverket skal ha, og har vår fulle støtte, sier Frederic Hauge til Bellona Web.

Miljøverndepartementets innskjerping av konsesjonen til smelteverket i Arendal kommer som en direkte følge av Bellonas aksjon sist mandag. Etter å ha blokkert bedriftens lossing av en båt hele dagen, avblåste Bellona aksjonen etter at Berntsen hadde gått med på å ha et møte med Bellona. Møtet foregikk mellom klokka 13 og 14 i dag, etter at Berntsen først hadde møtt representanter for fagforeningen. Berntsen karakteriserer møtet som "oppklarende og vellykket" i MDs pressemelding.

–Fomålet med møtet var å komme fram til varige løsninger for silisiumfabrikken, som innebærer at miljøet ikke utsettes for ytterligere skader. Dette synes jeg langt på veg vi har oppnådd, sier Bellonas saksbehandler Bård Bergfald til Bellona Web.

Arendal Smelteverk står alene for 10% av svovelbelastningen på Sørlandet, hvor fiskedøden er nærmest total. Bedriften har i tillegg store utslipp av PAH og støv. Den er basert på teknologi fra forrige århundre og har ikke blitt modernisert siden den ble oppført i 1913.