Nyheter

Bellona anmelder Arendal Smelteverk

Publiseringsdato: 11. september, 1997

Skrevet av: 7079

Under aksjon mot smelteverket tidligere denne uken, oppdaget Bellonas Bård Bergfald en betydelig blakking av vannet nedenfor bedriftens renseanlegg.

—I de mest konsentrerte sonene hadde sjøvannet en farge og konsistens som grålig skummet melk, forteller Bergfald, og fortsetter: —Det er åpenbart at det i sjøen i den aktuelle perioden har vært sluppet ut nivåer som ligger over det smelteverket har lov til å slippe ut.

I en anmeldelse sendt Arendal politikammer ber Bellona om at saken etterforskes og at det tas nødvendige skritt for å sikre bevis. —Allerede nå peker imidlertid omstendighetene omkring utslippet i retning av at Arendal Smelteverk bør ilegges et betydelig forelegg, hevder Bergfald.

I anmeldelsen skriver Bellona: "Vi tillater oss å videre å minne om at Høyesteretts praksis i saker som gjelder forurensningslovgivningen tilsier at bedrifter som står bak ulovlige utslipp kan ilegges betydelige bøter også når det kun er "voldt relativt" beskjedne skader."