Nyheter

Småbåter mot svovelutslipp

Publiseringsdato: 7. september, 1997

Skrevet av: Roger Grøndalen

Over 40 båter deltok klokken 15 i dag i en protestaksjon mot Arendal Smelteverk, med Bellona i spissen. Smelteverket er Norges største enkeltkilde for utslipp av svovel - i Norges mest svovelrammede område.

– Jeg vil minne om hva Prosessindustriens landsforening og NHOs president har sagt: Bedrifter som ikke har null-utslipp har ikke livets rett. Dette sa Bellona-leder Frederic Hauge i en appell utenfor Arendal Smelteverk i dag.

– Alle som har tips om hva som skjer ved fabrikken må bare ringe Bellona. Vi har mistanke om at de slipper ut forurensning mens folk sover, fortsatte han.

Under båtdemonstrasjonen i dag holdt også Norvald Blom, leder for den lokale motstandsgruppa, en kort appell. -Jeg vil takke Bellona for at de har interessert seg for denne saken, sa Blom.

Arendal Smelteverk er Norges største kilde for utslipp av svovel. Cirka 2300 tonn slippes ut hver år. Fabrikken har i tillegg utslipp av en rekke andre miljøgifter. Alvorligst blant disse er de store utslippene av det kreftfremkallende stoffet PAH. Fabrikken sliter også med store støvutslipp fra prosesshallene, på nærmere 570 tonn i året. I tillegg kommer mindre utslipp fra lasting og lossing. Bellona mistenker også fabrikken for å være den største enkeltkilden for utslipp av nikkel til vann i Norge.

– Den primitive prosessen drives helt uten rensing, og fabrikken har ingen framtid, hverken økonomisk eller teknologisk, fastslår Bård Bergfald, Bellonas saksbehandler på industri- og avfallssaker. Han begrunner dette med at prosessen bedriften benytter ble utviklet i 1880-årene, og at fabrikken som ble bygd i 1913 ikke er blitt modernisert siden.