Nyheter

Avventende minister

Publiseringsdato: 28. juli, 1999

Skrevet av: Jorunn Gran

Statsråd Guro Fjellanger vedgår at kvikksølvutslippene hos Eramet ikke kan fortsette. Hun vil likevel ikke gripe inn før SFT har avlagt full rapport om utslippene. Dette skjer sannsynligvis først om én måned.

– Det har åpenbart skjedd ting her som det er grunn til å reagere på, sier Guro Fjellanger. – Miljøverndepartementet vil likevel avvente rapport fra forurensningstilsynet.

 
Alvorlige reaksjoner
Statsråden vil verken kommentere størrelsen på Eramets utslipp eller hvilke konsekvenser utslippene vil få.

– Når jeg har alle fakta på bordet vil vi vurdere hva vi skal gjøre videre. Reaksjonene på slike utslipp kan bli alvorlige, men vi kan ennå ikke si om også SFT vil måtte stå til rette for kvikksølvutslippene.

Uten konsesjon
Regjeringens målsetting er at norske utslipp av kvikksølv skal ned.

Hvordan overføres regjeringens målsetting for kvikksølvutslipp til praktisk konsesjonsgivning?

– SFT skal vurdere den samlede effekten av konsesjonene som gis, og vi forutsetter at de gjør dette. I Eramets tilfelle er det derimot ikke snakk om noen konsesjon i det hele tatt. Utslippene har foregått uten tillatelse, sier Fjellanger.

SFT kan bekrefte at Eramets nåværende utslippstillatelse ikke inkluderer kvikksølv.

Har rapportert kvikksølv
Ifølge seksjonsleder Anne-Grethe Kolstad i SFT fikk Elkem beskjed om å legge fram tall for kvikksølvutslipp i sine bedrifter i 1995. Eramets anlegg i Porsgrunn var en av disse bedriftene. Etter det Bellona erfarer har Porsgrunn-anlegget rutinemessig rapportert om kvikksølvutslipp de siste fem årene uten at SFT har reagert på dette.

– Det har tidligere vært snakk om en liten mengde kvikksølv, utslippene har ligget på omkring fem kilo årlig, sier Anne-Grethe Kolstad.

Bellonas Christian Rostock mener det er grunn til å se alvorlig på et ulovlig utslipp også av lavere mengder kvikksølv.

– Fem kilo kvikksølv er tross alt fem kilo, og kvikksølv skulle ha vært tatt med i den opprinnelige utslippstillatelsen, sier Rostock.

Må rapportere til ministeren
Eramet må levere SFT en konsesjonssøknad for utslipp av kvikksølv ved anleggene Porsgrunn og Sauda innen 15. august, og statsråd Fjellanger forventer full rapport fra SFT samme dag.

– Det er ikke aktuelt å legge en rapport på bordet denne dagen, men vi ønsker å sette oss skikkelig inn i denne saken, sier Kolstad i SFT. – Mandag 2. august skal vi i SFT ha et møte med Eramet. Vi har myndighet til å stanse driften på dagen hvis det skulle være nødvendig.

Kvikksølv skal ned
De rapporterte utslippene av kvikksølv her i landet har de siste 15-20 årene blitt redusert fra omkring to tonn årlig til 200 rapportere kilo i 1997. Et anslag av Eramets utslipp ligger på 170 kilo kvikksølv. Dermed bortimot dobles det norske totalutslippet av kvikksølv.

– Også med 200 kilo kvikksølv i året har vi internasjonale forpliktelser om videre reduksjon av norske kvikksølvutslipp, sier Fjellanger. – Disse reduksjonene er ennå ikke tallfestet, men det er klart at utslippene skal ytterligere ned.

Gamle synder
Allerede i 1993/1994 kom kvikksølvutslippene ved manganproduksjonen på bordet i forbindelse med utslipp hos Tinfos Jernverk i Øye.

– Jernverket i Øye fikk konsesjon til å slippe ut kvikksølv i 1996, sier SFTs Anne-Grethe Kolstad. – I denne sammenhengen var det snakk om å utvide en uslippstillatelse som allerede forelå til også å gjelde kvikksølv. Den opprinnelige utslippstillatelsen var gitt i 1992 på grunnlag av omfattende saksbehandling.

Kan man bare utvide en slik utslippkonsesjon til også å gjelde en alvorlig miljøgift som kvikksølv?

– Vi fulgte vanlige forvaltningsrutiner her. Det var ikke snakk om økte utslipp, bare en inkludering av et stoff som allerede var tilstede i utslippene, sier Kolstad. Kolstad ser likevel ikke bort fra at en slik sak kanskje ville blitt håndtert annerledes i dag.