Nyheter

Bellona gir Eramet kort tid på å finne løsning i Sauda

Publiseringsdato: 27. juli, 1999

Skrevet av: Simen Graff Jenssen

- Vi snakker timer heller enn dager før Eramet må komme opp med en løsning, sier Frederic Hauge i Bellona. På et møte i dag har Eramet lovet å avslutte bruken av kvikksølvholdig malm i Porsgrunn innen mandag. Bellona forventer svar i denne uken om hvordan kvikksølvmalmen i Sauda skal tas ut av bruk.
Den kvikksølvholdig Comilog-malmen skal altså ut av produksjonen så snart det er teknisk mulig. Eramet skal ikke mate mer av den inn i siloene. Utslippene stanser dermed på mandag. Bare i løpet av disse få dagene vil utslippene utgjøre 1,5 kilo kvikksølv.

Større utslipp i Sauda
I løpet av dagen har det kommet fram at malmen som også er tatt i bruk ved verket i Sauda inneholder 50% mer kvikksølv en tidligere antatt. Estimatet for utslippet derfra har dermed steget fra 80 gram per dag til 120 gram, ca 43 kg årlig.

Bellona har gitt Eramet en kort frist til å komme opp med en løsning på hvordan de skal bli kvitt utslippet i Sauda. –Vi har gjort det klart at vi teller timer, ikke dager. Vi kommer til å følge opp bedriften svært tett, sier Hauge. – Hvis dette fortsetter er det notorisk miljøkriminalitet, og overhodet ikke aktuelt å akseptere for Bellona.

Anmelder Elkem
I løpet av dagens møte kom det også fram at den kvikksølvholdige malmen ble tatt i bruk i Porsgrunn allerede i 1998. Eier på den tiden var Elkem. Bedriften ble solgt til franske Eramet i januar, sammen med smelteverket i Sauda og et tilsvarende verk i USA.

– Etter at disse opplysningene kom frem har vi besluttet å politianmelde Elkem. Elkem slapp minimum ut 17,6 kilo kvikksølv i 1998. Dette har vært ulovlig siden forurensningsloven ble vedtatt i 1981, sier Bellonas Frederic Hauge.

Bellona er lovet tilgang til analyser av prøver som tas på bedriften. Det har vært usikkert hvor mye kvikksølv malmen egentlig inneholder. – Vi har hele tiden operert med minimumstall, på denne måten kan vi få oversikt over hvor stor skandalen egentlig er, sier Frederic Hauge.

Også Norsk Hydro risikerer anmeldelse. De har kjøpt karbonmonoksyd (CO) fra Eramet, slik at deler av kvikksølvutslippet har gått gjennom deres anlegg og ut deres pipe. Norsk Hydro har nå sagt at de ikke vil kjøpe CO fra Eramet før kvikksølvproblemet er løst.

SFT hudflettes
Bellona foretok i dag også en uanmeldt inspeksjon av Tinfos jernverk i Øie. Under inspeksjonen kom det fram at SFT har vært klar over kvikksølvproblemene i manganindustrien siden 1993/94. Smelteverket i Øie rapporterte videre om overgangen til kvikksølvholdig malm i 1996. De fikk da utvidet sin daværende utslippstillatelse til opptil 100 kg kvikksølv i året. Til tross for den dramatiske endringen, ble tillatelsen kun sendt på såkalt begrenset høring. Begrenset høring innebærer at organisasjoner som Bellona ikke får muligheter til å uttale seg.

Frederic Hauge er ikke nådig: – Vår juridiske avdeling vil i morgen vurdere å anmelde SFT for tjenesteforsømmelse. SFT har legitimert miljøkriminalitet, og neglisjert helsen til folk i Porsgrunn, Sauda og Øie.

Hauge vil ha miljøvernministeren til å gripe inn. – Vi vil ha en full gjennomgang av SFTs rolle i denne saken. Den bør føre til at noen mister jobben.

Småpenger for rensing
Det vil kreve investeringer mellom 15 og 20 millioner for å rense utslippene. –Vi vil kreve renseteknologi tatt i bruk uansett, sier Frederic Hauge. Selvom man skifter til "ren" malm, vil man ha utslipp på 6-7 kilo i året.. – Dette er fortsatt uakseptabelt, mener han.