Nyheter

Brev til Eramet om oppsummering av møte om kvikksølvutslipp

Publiseringsdato: 28. juli, 1999


Eramet Norway
v/ verksdirektør Husmo
PB 82
3901 Porsgrunn
Likelydende per faks

Oslo, 28.07.1999

Oppsummering av møte om kvikksølvutslipp

Vi viser til møte med Odd Husmo og Arne Kjellsen tirsdag 27.07.99 og sender med dette en kort oppsummering av hva Bellona og Eramet kom frem til på dette møtet. Om Eramet ikke er enige i denne fremstillingen, ber vi om at dere sender oss et skriftlig svar innen torsdag 29.07.99 klokken 11.00.

  1. Eramet Porsgrunn vil fra og med mandag 02.08.99 stanse all bruk av Comilog-malm.
  2. Innen fredag 30.07.99 vil Eramet legge frem forpliktende planer for hvordan de vil stanse bruken av Comilog-malm ved verket i Sauda.
  3. Eramet vil så snart analyseresultatene av de innsendte prøvene er klare, oversende disse til Bellona.
  4. Eramet må innføre mer komplette sporstoffanalyser på alle sine råvarer. Planer for dette må foreligge i løpet av august.
  5. Eramet må umiddelbart sette i gang en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse, både i Porsgrunn og i Sauda. Dette må skje i samarbeid med arbeidstilsynet, STAMI eller lignende organ.
  6. Skal Eramet fortsette bruken av kvikksølvholdig malm på sine verk i Norge, må det installeres renseanlegg som fjerner kvikksølvet. Vi viser til at selv med bruk av annen malm enn Comilog, har bedriften sluppet ut anslagsvis 5 kg kvikksølv pr. år. Dette er ulovlig i henhold til forurensningsloven § 7.
Med vennlig hilsen
Inge Alme

Kopi til:
Miljøverndepartementet v/ Guro Fjellanger
SFT v/ Håvard Holm