Nyheter

SFT er inhabile

Publiseringsdato: 28. juli, 1999

Skrevet av: Simen Graff Jenssen

Manganverket i Øye har sluppet ut 2 tonn kvikksølv siden 1973. Bellona mener forurensningstilsynet er uten troverdighet, og ber politiet bruke Økokrim som faginstans istedet.

I brev til Porsgrunn Politikammer og Sauda Lensmannskontor erklærer Bellona Statens Forurensningstilsyn (SFT) for inhabile. Bakgrunnen er at det under gårsdagens inspeksjon av Tinfos Jernverk i Øye kom fram at SFT har vært klar over kvikksølvproblemene i forbindelse med mangamindustrien siden 1993/94, uten å gripe inn. På denne bakgrunnen vurderer Bellona å anmelde SFT for tjenesteforsømmelse..

—Politiet bør heller bruke Økokrim som fagorgan, sier Frederic Hauge i Bellona. —SFT mangler fullstendig troverdighet i denne saken.

2 tonn kvikksølv i Øye
Siden 1973 er i følge Hauge sluppet ut 2 tonn kvikksølv fra smelteverket i Kvinesdal. I 1996 fikk bedriften utslippstillatelse til inntil 100 kg kvikksølv i året. Tillatelsen ble gitt etter en såkalt begrenset høring, som blant annet innebærer at miljøorganisasjonene ikke blir informert, og ikke får uttale seg.

—Det SFT har gjort gjennom denne "hemmelige" utslippstillatelsen er å legitimere miljøkriminalitet. Dette er noe Bellona skal granske til bunns, sier Hauge. Han venter på å få miljøvernministeren på banen.