Nyheter

Aksjonen mot Tinfos

Politiet pågriper Bellonademonstranter under aksjonen mot Øye Smelteverk 10.8 1999
Bellona

Publiseringsdato: 10. august, 1999

I august 1999 gjennomførte Bellona en aksjon mot Tinfos, avdeling Øye Smelteverk.

5. august

kl.10:30 Bellonas inspektørteam nektes adgang til bedriften. Bedriften har fått beskjed om at de hermed regnes som aksjonsmål.

kl.12:40 En liste med krav om dokumentasjon oversendes bedriften med frist samme dag.

kl.14:10 Bellona er velkommen alikevel, sier fungerende direktør, som skylder på en misforståelse.

kl. 18:00 Inspeksjonen avsluttes for dagen.

8. august

Situasjonen ved Øye Smelteverk i Kvinesdal er fremdeles avventende. Bellona har gjennomgått rutiner, forklaringer og muligheter med bedriftens produksjons, -drifts og forskningsansvarlige, og overvåker nå at bedriften ikke mater ovnene med Comilog-malm.

9. august

Fem aktivister fra Bellona har siden midnatt stoppet innlasting av kvikksølvholdig Comilog-malm ved Øye smelteverk.

kl.12:30 Mulig løsning? Bellona sitter i nytt møte med bedriftsledelsen.

kl.14:00 Resultatløst møte. Aksjonen trappes opp.

10. august

kl.10:45 Bedriftsledelsen truer med å tilkalle politiet hvis aksjonen ikke opphører.

kl.11:30 Politiet ankommer stedet.

kl.12:00 Aksjonistene arresteres og kjøres bort iført håndjern.

kl.13:50 Aksjonistene løslates.