Nyheter

Bellona reagerer kraftig på SFT

Publiseringsdato: 30. august, 1999

Skrevet av: Frederic Hauge

Bellona reagerer kraftig på dagens redegjørelse fra Statens forurensningstilsyn i kvikksølvsaken. Det samme gjelder tillatelsene til videre utslipp av kvikksølv fra Eramet Norge i Porsgrunn og Sauda.

Utslippstillatelsene er ren legitimering av miljøkriminalitet og vil bli anket. Bellona vil be om oppsettende virkning inntil miljøvernministeren har behandlet saken. Vi kan heller ikke utelukke aksjoner dersom dette ikke blir tatt til følge. Situasjonen er slik at Eramet ville ha rukket å bygge renseanlegg før denne saken er ferdig behandlet av forurensningsmyndighetene. Vi vil nå søke å gå i direkte dialog med bedriften om dette.

Granskningen Miljøvernminister Fjellanger har mottatt er latterlig. Den inneholder feil, og SFT har ikke gjort noe for å avklare de faktiske forholdene. Granskningen er så mangelfull at vi må be direktør Håvard Holm i SFT om å trekke seg.

Vi har bedt om et møte med miljøvernministeren om dette. Samtidig ber vi om at et settedepartement gransker saken. Det blir vanskelig for Miljøverndepartementets ansatte ettersom nåværende departementsråd Harald Rensvik har sin del av ansvaret fra sin tid som direktør i SFT. Etter de uttalelsene Rensvik kom med på NRK Telemark i forrige uke, har vi ingen tro på en objektiv granskning, og vi krever også Rensvik fjernet fra sin stilling.

Håvard Holm og Harald Rensvik har hatt sine klamme hender over forurensningsforvaltningen lenge nok. Kvikksølvskandalen viser at de har feilet og at nye mennesker må inn for å få skikk på norsk miljøforvaltning.