Nyheter

Inspeksjon avsluttet

Publiseringsdato: 5. august, 1999

Bellonas inspeksjonsteam har avsluttet dagens grundige kontroll av Øye smelteverk.

Det knytter seg stor usikkerhet til målingene av kvikksølv,og de tallene som er oppgitt må oppfattes minimumsanslag. Bedriften og Bellona oppnådde ikke enighet om stopp i bruken av kvikksølvholdig malm.

På grunn av den manglende forståelsen bedriften har for miljøet og omgivelsene og de store utslippene av kvikksølv kan Øye smelteverk se på seg selv som et aksjonsmål inntil bruken av kvikksølvholdig malm har stanset og bygging av renseanlegget er påbegynt. Vi er lei av dårlige unnskyldninger, uttaler Bellonas leder Frederic Hauge fra Bellonas base i Øye.