Nyheter

Kampen mot kvikksølvutslippene forsetter

Publiseringsdato: 10. august, 1999

Blokaden av Øye smelteverk er over for denne gang, og aksjonistene har forlatt stedet. Det betyr ikke at kampen mot Øye Smelteverks kvikksølvutslipp er avsluttet.

I sine glansede miljørapporter opplyser bedriften om sitt miljøslagord: "Naturens renhet er verd å kjempe for"

– Vi har stjålet Øyes miljøslagord og gjort det til vårt eget i kampen mot fortsatte utslipp fra Øye Smelteverk, sier Frederic Hauge til Bellona Web

– Direktør Leif Andreassen kan nå gjøre som Bellona ønsker og halvere de norske kvikksølvutslippene til luft. Kampen mot utslippene og den manglende miljøforståelsen hos direktøren (en forståelse som synes å være stor hos mange andre på bedriften) vil fortsette med alle fredelige midler.

– Det er spesielt viktig for Bellona at SFT og Miljøverndepartementet nå erklærer seg inhabile i disse sakene og at riksrevisjonen foretar en uavhengig granskning, avslutter Hauge.