Bellona anker utslippstillatelse

I brev datert 18. november 1999 ber IFE om fornyet tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra sine anlegg på Kjeller og i Halden. Statens Strålevern forlenger den nåværende utslippstillatelsen med 3 måneder i et brev av 23. november. Grunnen som oppgis til denne midlertidige utslippstillatelsen, er at IFE har levert inn søknaden for sent til at en grundig behandling av søknaden kan gjennomføres.
Miljøstiftelsen Bellona har anket denne avgjørelsen inn for Sosial- og Helsedepartementet. Les brevet til departementet ved å følge linken til høyre på siden.