Nyheter

Bellona anker utslippstillatelse

Publiseringsdato: 8. desember, 1999

Miljøstiftelsen Bellona anker avgjørelsen fra Statens Strålevern om midlertidig å forlenge tillatelsen til utslipp av radioaktivt avfall til Nitelva fra Institutt for Energiteknikk (IFE). Bellona ber Sosial- og Helsedepartementet om å pålegge IFE å finne andre løsninger på sitt avfallsproblem, som for eksempel større lagringskapasitet.

I brev datert 18. november 1999 ber IFE om fornyet tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra sine anlegg på Kjeller og i Halden. Statens Strålevern forlenger den nåværende utslippstillatelsen med 3 måneder i et brev av 23. november. Grunnen som oppgis til denne midlertidige utslippstillatelsen, er at IFE har levert inn søknaden for sent til at en grundig behandling av søknaden kan gjennomføres.
Miljøstiftelsen Bellona har anket denne avgjørelsen inn for Sosial- og Helsedepartementet. Les brevet til departementet ved å følge linken til høyre på siden.