Nyheter

SFT dobler kvikksølvutslippene

Publiseringsdato: 3. desember, 1999

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Smelteverket i Sauda har fått tillatelse til å slippe ut 7 kg kvikksølv til luft i uka, dvs totalt 56 kg, for å teste ut fire ulike renseteknologier. Bellona er fornøyd med at kvikksølvutslippene på sikt vil bli renset vekk, men mener det er helt uakseptabelt med et så høyt utslippsnivå i testperioden. Kvikksølv er giftig, det kan fraktes over store avstander, og hvor det havner, er det ingen som vet.

Kvikksølvskandalen fortsetter

Eramet, som eier de to mangansmelteverkene i Sauda og Porsgrunn, søkte i brev av 17. november om tillatelse til forhøyede kvikksølvutslipp for å kunne prøve ut fire ulike renseteknologier. Statens forurensningstilsyn ga i går Eramet Sauda tillatelse til å slippe ut inntil 7 kg kvikksølv i uka, i de åtte ukene testingen skal pågå. Dette tilsvarer en dobling av de totale norske utslippene til luft.

Bellona er fornøyd med at Eramet så raskt har funnet fram til aktuelle renseteknologier for avgass fra smelteovnene. Det er også positivt at Eramet vil teste ut fire ulike renseteknologier for å kunne finne fram til den mest optimale løsningen, og forståelig at man i en testperiode får tillatelse til å slippe ut uønskede stoffer. Bellona kan likevel ikke forstå at det skal være nødvendig med så høye utslipp, og finner det fullstendig uakseptabelt at ytterligere 56 kg kvikksølv skal slippes ut i naturen. Bellona vil se nærmere på testprogrammet, for å vurdere hvordan dette kan utføres uten slike enorme kvikksølvutslipp.

Kvikksølv er meget giftig, og hoper seg opp i fettvevet på levende organismer. Kvikksølv har i tillegg evnen til å fraktes over store avstander, slik at det er ingen som med sikkerhet kan si hvor det tar veien. Det eneste vi vet helt sikkert, er at det blir værende i naturen, og kan forgifte både dyr og mennesker.