Nyheter

Bellona fornøyd med utsatt høringsfrist i kvikksølvsaken

Publiseringsdato: 28. januar, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellona er fornøyd med at SFT har utsatt høringsfristen på utslippsøknaden for kvikksølv til Eramets to verk. Saken vil bli utsatt til resultatene fra testingen av renseanlegg foreligger. Bellona har lenge oppfordret SFT til å vente med en omfattende høringsrunde til disse resultatene er tilgjengelige for høringsinstansene.

Bellona har hele tiden ment at det er viktig at informasjonen fra renseforsøkene blir tilgjengelig for alle før høringsfristen utgår og at man bare på den måten kan få en faglig forsvarlig utslippstillatelse. Alle som skal uttale seg i saken og komme med råd til SFT før endelig vedtak treffes, bør ha kjennskap til hvilke muligheter som finnes for å rense avgassene. Det som blir viktig fremover er at SFT spiller en aktiv rolle slik at disse resultatene kommer på bordet så raskt som mulig og bedriften kan sette i gang bygging av fullskala renseanlegg.