Nyheter

Bellona fornøyd med utsatt høringsfrist i kvikksølvsaken

Publiseringsdato: 28. januar, 2000

Skrevet av: 7018

Bellona har hele tiden ment at det er viktig at informasjonen fra renseforsøkene blir tilgjengelig for alle før høringsfristen utgår og at man bare på den måten kan få en faglig forsvarlig utslippstillatelse. Alle som skal uttale seg i saken og komme med råd til SFT før endelig vedtak treffes, bør ha kjennskap til hvilke muligheter som finnes for å rense avgassene. Det som blir viktig fremover er at SFT spiller en aktiv rolle slik at disse resultatene kommer på bordet så raskt som mulig og bedriften kan sette i gang bygging av fullskala renseanlegg.