Nyheter

Bellona oppfordrer SFT til å utsette kvikksølvhøring

Publiseringsdato: 14. januar, 2000

Bellona oppfordrer SFT til å utsette høringen vedrørende Eramets permanente tillatelse til utslipp av kvikksølv. Bakgrunnen er at Eramet i disse dager holder på med et omfattende uttesting av forskjellige renseløsninger for utslipp av kvikksølv til luft. Bellona ønsker derfor at disse resultatene blir kjent før høringsfristen utgår 31.1.