Bellona oppfordrer SFT til å utsette kvikksølvhøring