Nyheter

Bellona anmelder Fundia Bygg AS i Mo i Rana

c6e24217fabb545ab712eedf190def4a
Store utslipp av tungmetaller til luft fra Fundia Bygg i Mo i Rana.

Publiseringsdato: 11. april, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Etter at Bellona i fjor sommer avdekket høye utslipp av det giftige tungmetallet kvikksølv fra de tre mangnasmelteverkene i Norge, ba Statens forurensningstilsyn (SFT) 34 norske bedrifter kartlegge utslipp av enkelte tungmetaller. Resultatene fra disse viser at flere bedrifter slipper ut tungmetaller uten tillatelse. Høyeste verdier ble funnet ved stålverket i Mo i Rana, som har målt utslippsnivåer tilsvarende 414 kg kvikksølv årlig. De offisielle tallene for Norges samlede utslipp av kvikksølv til luft ligger på 185 kg, mens Bellonas beregninger ligger på ca.300 kg. årlig. Nå ser det ut til at vi nok en gang må justere dette tallet – i feil retning!

Bellona regner med at SFT vil følge opp samtlige bedrifter der det er kartlagt tungmetallutslipp nøye. Kartleggingen viser at SFTs håndheving av konsesjonssystemet ikke har fungert etter intensjonene. Bellona håper SFT nå vil endre sin praksis, slik at beregninger over alle potensielle farlige utslipp foretas av bedrifter som en del av konsesjonssøknaden. I tillegg bør tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsens utsagn om at ingen bedrift skal få utslippstillatelse uten at den legger fram en plan for 0-utslipp, følges opp.