Nyheter

Brev til Fundia AS

Publiseringsdato: 16. mai, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Fundia Bygg AS
Postboks 500
8601 Mo i Rana

16/05-2000

Oppfølging etter møtet mellom Bellona og Fundia Bygg

Miljøstiftelsen Bellona oppfordrer Fundia Bygg AS til å redusere utslippene av tungmetaller umiddelbart ved å eliminere bruken av skrap som er mistenkt å inneholde mye tungmetaller, og å planlegge rensetrinn for tungmetaller samt kontinuerlig måle utslippene.

Takk for interessant og hyggelig møte hos dere den 29. april, samt uformelle samtaler med enkelte av dere både i forbindelse med folkemøtet i Mo den 2. mai, og seinere på telefon.

Miljøstiftelsen Bellona er av den formening at utslippene av tungmetaller til luft nå bør reduseres kraftig, og på sikt stanses. Det er tre ting Fundia Bygg AS umiddelbart bør iverksette for å kunne følge opp dette:
1. Planlegge rensetrinn for å fjerne utslipp av tungmetaller til luft
2. Eliminere bruk av skrap som inneholder mye tungmetaller, basert på Fundia Bygg AS egen kartlegging samt kvalifiserte mistanke
3. Sørge for kontinuerlig prøvetaking av luftutslipp for å dokumentere at utslippene reduseres ved bruk av mindre forurenset skarp

Vi tillater oss også å minne om at Fundia Bygg AS etter SFTs utslippstillatelse av 4. mars 1997 ikke har tillatelse til å slippe ut tungmetaller til luft, og de pågående utslippene må derfor ansees som ulovlige etter norsk lov (forurensningslovens § 7).

Vi ber om tilbakemelding fra bedriften snarest, og seinest innen 31. mai. Vi ber også om å få tilsendt kopier av nye målinger, kartlegginger og korrespondanse til/fra Fundia Bygg AS av relevans for denne saken.

Med vennlig hilsen
Alvhild Hedstein