Nyheter

Kvikksølvutslippstillatelser – en skam for Eramet og miljøet!

Publiseringsdato: 2. juni, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Statens forurensningstilsyn har nå gitt Eramet den endelige utslippstillatelsen for kvikksølv. I ett år kan det drives som i dag, dvs med kvikksølvutslipp på 15 og 36 kg. Deretter, når renseanleggene er på plass, reduseres utslippene til 12 kg i Porsgrunn og 28 kg i Sauda.

Kvikksølv er regnet som et av de giftigste tungmetallene. Nylig gikk Statens næringsmiddeltilsyn ut og advarte mot å spise stor ferskvannsfisk (fra hele landet), grunnet høye kvikksølvnivåer. Likevel velger Statens forurensningstilsyn (SFT) nå å tillate Eramets to mangansmelteverk i Porsgrunn og Sauda å slippe ut tilsammen 51 kg kvikksølv i ett år, deretter 40 kg årlig når renseanleggene for kvikksølv er på plass.


Utslippene av kvikksølv kan reduseres på flere måter:

1. Ved å velge malmkombinasjoner med lavere totalinnhold av kvikksølv (dvs ikke bare bruke Comilogmalm)

2. Ved å installere renseanlegg for kvikksølv

3. Ved å optimalisere driften (dvs redusere antall driftsstans).


Resultatene fra pilotrensing av kvikksølv i Sauda viser at det kan oppnås en rensegrad på 98-99%. Ved kun bruk av den kvikksølvholdige Comilogmalmen vil de årlige utslippene være på 1000 kg kvikksølv totalt uten rensing. Med en rensegrad på 98-99% vil utslippene være på tilsammen 10-20 kg. Med andre ord er det mulig å ikke ha høyere utslipp en ca.15 kg totalt selv med bruk av «ren» Comilogmalm. Ved å blande inn annen manganrik malm inntil renseprosessen optimaliseres og har en effekt på tilnærmet 100%, er det fullt mulig å få betydelig lavere utslipp enn dette.


Hyppig driftsstans ved smelteverkene gjør at den effektive rensegraden ikke blir på mer enn 95%. Miljøstiftelsen Bellona hadde regnet med at SFT ville gi Eramet utslippstillatelser som sørget for at de inntil renseanlegg var på plass måtte ha en råstoffsammensetning som ikke ga høyere utslipp enn det de tidligere har hatt (dvs. på henholdsvis 5 og 6 kg), og at de fikk dette året på seg til å 1) installere renseanlegg, og 2) optimalisere driften, slik at utslippene kunne bringes ned på et miljøforsvarlig nivå.


Resultatet av en så slapp utslippstillatelse blir at en investering på ca 50 mill gir reduksjoner på 11 kg, dvs ca 5 mill kr per redusert kg kvikksølv. Det er dyre kg! Bellona anser utslippstillatelsen som en skam både for Eramet, som investerer i renseanlegg, og ikke minst for miljøet som ikke tåler nye tilførsler av tungmetallet kvikksølv. Og det må være grunn til å lure på når SFT skal ta kvikksølvforurensning av miljøet alvorlig!