Nyheter

Bellona anmelder Sunland-Eker Papirfabrikker AS

Publiseringsdato: 9. august, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellona anmelder Sunland-Eker Papirfabrikker for utslipp av flere tonn urenset avløpsvann til Drammenselva.

Ved en tilfeldighet oppdaget forskere fra Norsk institutt for vannforskning at det ble sluppet ut store mengder fibermasse til elven. Fabrikken opplyser til Bellona at utslippet skyldes at renseanlegget var i ubalanse, sannsynligvis som følge av feil ved en doseringspumpe. Ved en teknisk gjennomgang etter utslippet ble det også funnet et par andre tekniske feil som kan ha vært medvirkende, til den dårlige rensegraden som oppstod i renseanlegget sier fabrikken.

Bellona har anmeldt fabrikken for utslippene som de mener skyldes dårlige kontroll – og vedlikeholdstrutiner. I anmeldelsen påpekes det at det over lengere tid har pågått arbeid med å bedre miljøkvaliteten i Drammenselva. Det er spesielt synd at dette arbeides settes langt tilbake på grunn av slike utslipp. Forøvrig mener Bellona ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes.