Nyheter

Endelig: Kvikksølv fjernes fra bilvrak

Publiseringsdato: 17. oktober, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

I kjølvannet av tungmetallskandalen ved Fundia Bygg AS i Mo i Rana, har det kommet fram at kvikksølv i bilvrak er en kilde til utslipp. SFT har ikke villet pålegge fjerning av kvikksølv i bilvrak før EU krever det. Nå snur SFT, og pålegger fjerning.

Endelig gir SFT etter:

Etter at Miljøstiftelsen Bellona i fjor sommer satte fokus på store kvikksølvutslipp fra de tre mangansmelteverkene i Norge, og stilte spørsmål ved utslippene fra de resterende 31 smelteverkene, påla Statens forurensningstilsyn (SFT) alle smelteverk i Norge å analysere tungmetaller i luftutslipp. Resultatene fra disse undersøkelsene viser at alle smelteverk har utslipp av tungmetaller til luft, og særlig ble det rettet fokus mot de høye utslippene fra Fundia Bygg AS i Mo i Rana. Fundia Bygg baserer sin virksomhet på smelting av skrapmetall.


Etter dette har det vært hyppig kontakt mellom Fundia Bygg AS og SFT for å se hvordan utslippene kan reduseres. Fundia Bygg ble blant annet pålagt å finne kildene til de store mengdene kvikksølv, og gjennom kontakt med leverandørene sørge for at kvikksølvet ble plukket ut fra produktene før de gikk inn i smelteovnen i Mo i Rana. Elektriske- og elektroniske produkter og bilvrak kom opp som to aktuelle produktgrupper.


Etter det Bellona er kjent med, tok Fundia Bygg AS kontakt med bilvrakleverandørene og ba om at kvikksølvet ble fjernet. Leverandørene påpekte da at de forholdt seg til krav og retningslinjer som er gitt fra den som er eier av bilvrakordningen i Norge, nemlig SFT (som også gir økonomisk støtte til biloppsamlere og som tjener på salg av bilvrak). Da Fundia Bygg henvendte seg til SFT for å få endret krav og retningslinjer, fikk de klar beskjed om at SFT ikke hadde noen planer om å endre på disse før EU endret på sine krav. Dette på tross av at både Danmark og Sverige har krav om fjerning av kvikksølv fra bilvrak.


Nå snur SFT, og i forslaget til Statsbudsjett for 2001 er det foreslått å øke støtten per bilvrak, for nettopp å sørge for at kvikksølvet fjernes. En liten seier for miljøet i Statsbudsjettet, og honnør til SFT for å ha handlet klokt. Alternativet var at Fundia Bygg AS ikke ville ha tatt i mot bilvrak, og at SFT måtte selge bilvrak til utlandet fordi kvikksølvinnholdet var for høyt for norsk metallgjenvinning….


Vi håper SFT nå vil følge opp med å sjekke håndteringen av elektriske og elektroniske produkter, som etter vår erfaring ikke er imponerende. Samtidig må ikke kravet til fjerning av kvikksølv i bilvrak bli en hvilepute for verken myndighetene eller Fundia Bygg AS. Utslippene fra Fundia Bygg vil aldri komme ned på et miljøforsvarlig nivå uten at det investeres i et renseanlegg som fjerner tungmetaller i luft.