Nyheter

Mo i Rana tåler ikke nye miljøgiftsutslipp

Publiseringsdato: 16. november, 2000

Luftutslippene av tungmetaller fra Mo Industripark er så høye at det er et brudd med føre var-prinsippet å etablere nye utslippskilder.

Etableringen av Nord Norsk Energigjenvinnings (NNEG) anlegg for forbrenning av farlig avfall er svært omstridt. Særlig har det vært rettet fokus mot risiko knyttet til bruk av ny teknologi, risiko ved transport og lagring av farlig avfall, og ikke minst spørsmål knyttet til hvilke miljøfarlige stoffer som vil slippes ut og i hvor store mengder.

Det er knapt et halvt år siden det ble avdekket at industrien i Mo Industripark slipper ut tonnevis med tungmetaller til luft. De offisielle tallene viser 1610 kg bly, 116 kg kvikksølv, 648 kg kobber, 255 kg arsen, 22 kg kadmium og 7785 kg krom. Dette gjør Mo i Rana til det hardest belastede tungmetallstedet i Norge.

For Miljøstiftelsen Bellona er det klinkende klart at i en slik situasjon gir man ikke tillatelse til å etablere nye utslippskilder. NNEG har nå fått tillatelse til å etablere seg i Mo Industripark og slippe ut både tungmetaller og organiske miljøgifter. Hvor store mengder det blir, vet vi ikke. Men teknologien virker lovende, og de første erfaringene fra et nystartet anlegg utenfor Bergen vil foreligge om kort tid. Først da kan man si noe om teknologien holder hva den lover. Gjør den det, vil det fortsatt slippes ut tungmetaller og organiske miljøgifter til lufta i Mo.

Etter Bellonas syn kan ikke NNEG etablere seg i Mo i Rana, selv om utslippmengdene virker lave i forhold til de andre kildene. Mo i Rana har nok utslipp, og trenger ingen nye. Den eneste grunnen til å akseptere NNEG, er hvis NNEG gjør at de totale utslippene av tungmetaller og organiske miljøgifter fra Mo Industripark reduseres.