Nyheter

EU vil kriminalisere skader på miljøet

Publiseringsdato: 15. mars, 2001

Skrevet av: Lars Olav Fosse

EU arbeider nå med et nytt direktiv som vil kriminalisere forurensning, også på EU-nivå. Selv om dette er et positivt signal, er det usikkert hvor stor betydning dette får for miljøet, mener Bellona.

Alt i dag finnes det lovverk mot forurensning på EU-nivå. Problemet er at disse kun kan medføre for eksempel sivile erstatningssøksmål. Nå jobber altså EU-kommisjonen med et nytt direktiv som åpner for straffeforfølgelse også på EU-nivå.

Det nye regelverket vil kunne gjelde handlinger som alt er forbudt i henhold til EU-lovgivning. Kommisjonen vil kun forfølge overlagte handlinger eller handlinger som skyldes alvorlig uaktsomhet, og straffeutmålingen vil være det enkelte medlemsland sitt ansvar.

– Selv om dette er et positivt signal om at EU-kommisjonen ser alvorlig på miljøkriminalitet, må en gå inn og se på det enkelte lands miljølovgivning før en kan si noe om hvor stor effekt dette virkelig vil ha, sier jurist i Bellona Jon Gauslaa.

Minimumsstandard
EU-kommisær for miljø Margot Wallström forklarer det nye direktivet med at «offentligheten viser i økende grad bekymring over en gjennomgående mangel på vilje til å ta i bruk miljølovverket i de enkelte medlemsland. Derfor fremmer vi dette forslaget med den målsetning å sette en minimumsstandard som alle medlemsland må respektere.»

Blant de handlinger som under det nye EU-direktivet ville medført strafferettslig forfølgelse, finner en forurensning av drikkevann, forskjellige former for luftforurensning, handel med beskyttede dyrearter og omfattende skade på vernede naturområder.