Nyheter

Ingen unnskyldning for Scanbio-dumping

Scanbios fabrikk i Lysøysund
Marius Holm / Bellona

Publiseringsdato: 16. mars, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Bellona har inspisert Scanbios anlegg i Lysøysund og Bjugn etter avsløring av ulovlig dumping av matavfall.

Natt til tirsdag avslørte Lensmannen i Bjugn dumping av 4000 tonn avfall fra et lasteskip i Frohavet mellom Tarva og Halten. Avfallet som tilhørte Scanbio Lysøysund AS hadde vært lagret ved en av tankene til søsterbedriften Scanbio Bjugn AS siden høsten 1998. På grunn av problemer ved lossingen i 1998 ble avfallet fortynnet med vann. Bedriften hevder at dette har gjort det umulig å behandle avfallet ved anlegget i Lysøysund Grunnen til at tanken ble tømt nå, var at man i Bjugn trengte plassen til sin produksjon av fôr basert på fiskeavfall. Ifølge daglig leder ved Scanbio Bjugn var det viktig å få tømt tanken fordi det er produksjonen i Bjugn som står for inntjeningen i konsernet.


Brudd på forurensingsloven

Avfallet som ble dumpet kan, etter de opplysninger bedriften har gitt, ikke betegnes som farlig avfall. Likevel vurderer Bellona saken som alvorlig, og et klart brudd på forurensingslovens §7 og dumpingforskriften §4. Som en avfallsbedrift, er det en selvfølge at Scanbio kjenner til reglene for håndtering av husholdningsavfall. Scanbio har mottatt dette avfallet fra en rekke avfallsselskaper, som har hatt tillit til at dette blir behandlet på en forsvarlig måte, og betalt betydelige beløp til Scanbio for en skikkelig håndtering. I tillegg har Scanbio mottatt statsstøtte fra både SND og Miljøverndepartementet.


Utredet ikke alternativer

Bedriften hevder at de ikke kjente til noen alternative behandlingsmåter. Ifølge daglig leder i Scanbio Lysøysund, Bjørn Hyllmark, ble Trondheim Renholdsverk kontaktet med tanke på deponering, et alternativ som utelukkes av regelverket. Ingen andre muligheter ble utredet og ingen eksterne fagfolk ble konsultert. Etter Bellonas vurdering, eksisterer flere tekniske muligheter for forsvarlig behandling av denne type avfall.


Uklart hvem som besluttet å dumpe

Hyllmark var i møte med Bellona svært vag i uttalelsene vedrørende hvem som tok beslutningen om dumpingen. Han ville heller ikke gi et klart svar på om konsernledelsen kjente til beslutningen. Det er likevel klart at begge søsterbedriftene har vært involvert i tømmingen av tanken ved Scanbio Bjugn AS.


Flere kritikkverdige forhold

Ved inspeksjonen torsdag påpekte Bellona også en rekke andre svakheter ved driften i Lysøysund. Bedriften hadde onsdag et utslipp fra produksjonsanlegget som Hyllmark anslo til flere kubikkmeter. Han kunne ikke gi noen god karakteristikk av innholdet i utslippet, men innrømmet at bedriften ved en tidligere anledning har hatt et tilsvarende utslipp uten at de fant årsaken. Hyllmark kjente også til at dette var et problem da Sildfast drev tørkeanlegg for fiskeavfall, før Scanbios oppkjøp i 1997. Produksjonen er nå midlertidig stanset inntil bedriften har funnet årsaken til utslippet.