Nyheter

Rekordbot til Norcem

Publiseringsdato: 19. april, 2001

Skrevet av: Jon Gauslaa

Norcem er ilagt norgeshistorien største miljøkrimbot for oljeutslippet i Brevik 15. januar 2001. Hele 3,5 millioner kroner må bedriften ut med.

Statsadvokatene i Telemark og Vestfold har ilagt Norcem et forelegg på 3,5 millioner kroner etter oljeutslippet i Brevik 15. januar, melder NRK. I tillegg til at bedriften er ilagt foretaksstraff, er en avdelingsleder ved Norcems anlegg for flytende spesialavfall ilagt en personlig bøtestraff på kr. 15.000. Norcems forelegg er den største miljøkrimboten som noen gang er gitt i Norge.


Den gamle rekorden hadde Rhodia Norge som i oktober 1998 ble straffet med 3 millioner kroner for overtredelse av arbeidsmiljøloven og produktkontrolloven i forbindelse med giftutslippene i Romerikssporten høsten 1997. Andre miljøbøter som har svidd for forurenseren de senere årene er bl.a. boten på 2 millioner kroner til Oslo Lufthavn for overutslipp av avisningsstoffer på Gardermoen vinteren 1999. Statoil måtte nylig ut med det samme beløpet for at selskapet fra 1995 til 1998 ikke hadde kontroll med håndteringen av glykolholdig vann ved anlegget på Kårstø.


Det spesielle med Norcem-saken er – i tillegg til bøtenivået – at Økokrim ikke har hatt hånd om påtalespørsmålet, som er det vanlige i større forurensningssaker. Men denne gangen har altså den lokale påtalemyndigheten selv flesket til.


Manglende kontroll og vedlikehold

Grunnlaget for forelegget er at Norcem ikke hadde tilstrekkelig kontroll og vedlikehold av fangdammen rundt spilleoljetankene ved fabrikken. Da en ventil i dreneringsanlegget løsnet var oljeutslippet et faktum, og 850 kubikkmeter spillolje havnet i sjøen.


Normalt ville fangdammen ha hindret deler av utslippet, men denne var uansett ikke dimensjonert for å kunne ta hånd om hele lekkasjen. Dette hadde SFT til tross for gjentatte inspeksjoner, aldri påpekt overfor bedriften. De lokale statsadvokatene har uansett vurdert Norcems forhold som uaktsomt og både bøtenivået og den korte saksbehandlingstiden viser at saken har hatt høy prioritet. – Dette er et tegn på at påtalemyndigheten er i ferd med å ta miljøkriminalitet på alvor, sier Bellonas Alvhild Hedstein, og det er en meget gledelig utvikling.


Norcem har tre uker på seg til å avgjøre om man vil vedta forelegget, eller påklage det til overordnet påtalemyndighet.